Dobra priprava lahko bistveno poceni gradnjo

V pripravo sodi izbor izvajalcev, pridobivanje predračunov ter osnovna dela kot so zakoličenje, izkop in izdelava temeljev.

Ko izberete izvajalce, je na parceli potrebno pripraviti teren za zakoličenje. Zakoličenje mora potekati v skladu z geodetskimi predpisi po pogojih opisanih v gradbenem načrtu. Zakoličenje je prenos zunanjega tlorisa načrta na parcelo. Pri zakoličenju mora biti poleg izvajalca prisoten tudi geodet. Dobro je, če je izvajalec pooblaščen s strani Geodetske uprave.

Zakoličenju sledi izkop in gradnja temeljev. Pri gradnji temeljev bodite pozorni, da boste izpostavljene elemente zaščitili s hidroizolacijo. Ko zgradimo temelje, smo pripravljeni za gradnjo hiše.