Toplotna izolativnost

Osnovna odlika in posebnost gradbenega materiala Ytong je odlična toplotna izolativnost, ki jo enostavno dosežemo že z enoslojnim zidom. Visoka toplotna izolativnost enoslojnega zidu pomeni nižje stroške in kakovostno zaščito – pozimi pred mrazom, poleti pred vročino. Osnova zanjo je posebna struktura Ytong materiala. Vsak element gradbenega sistema Ytong vsebuje namreč tisoče majhnih zaprtih zračnih por. Ker je zrak najboljši toplotni izolator, zagotavljajo te zračne pore zadostne vrednosti toplotne prevodnosti (lambda) že z osnovnim gradbenim materialom.

Ytong termoblok debeline 40 cm ima toplotno prevodnost lambda 0,084 W/mK in  s tem doseže toplotno prehodnost konstrukcije 0,21 W/m2K  ter tako že z enoslojnim zidom debeline 40 cm  (torej brez dodatne toplotne izolacije) zadosti najnovejšim kriterijem toplotne zaščite v stavbah.

To pomeni, da lahko energijsko varčen objekt, ki bo povsem v skladu s predpisi, zgradite z uporabo Ytong termobloka debeline 40 cm ter uporabite tudi ostale elemente sistema Ytong (protipotresne zidne bloke Ytong, U in L elemente Ytong ter preklade ). Za takšno izvedbo zunanjega oboda vaše stavbe NE POTREBUJETE dodatne toplotne izolacije (torej ni potrebna namestitev izolacijskih oblog kot so npr. Multipor, stiropor, kamena volna,…).

Takšen zid je trajen, potresno in požarno varen in udoben za bivanje ter omogoča doseganje optimalnih prihrankov zaradi vse dražje energije za ogrevanje in ohlajevanje.

V primeru gradnje pasivnih in zelo dobrih nizkoenergijskih hiš  pa kot dodatno toplotno zaščito priporočamo uporabo toplotne izolacije Multipor, ki je prav tako mineralna in zato trajna.

Toplotne lastnosti

Za zunanje stene – največji dovoljeni koeficient toplotnega prehoda toplote “U”, oziroma najmanjši potrebni toplotni upor “R” po standardu SIST EN 1745 in SIST EN ISO 10456. Z Ytong enoslojno konstrukcijo zadostimo zahtevam vseh treh klimatskih con, kar je težko doseči z drugimi gradbenimi materiali.

Odlična toplotna izolativnost
Koeficient toplotne prevodnosti
Toplotna zaščita zidov

Požarna odpornost

Osnovne surovine porobetona so negorljive, zato tudi YTONG ne gori. Že tanki YTONG elementi izpolnjujejo najvišje kriterije požarne varnosti. YTONG zid debeline 14 cm namreč zagotavlja 120-minutno požarno odpornost, kar dosežemo pri opečnih elementih šele pri debelini 18 cm. V primeru požara na objektu v porobetonu ne nastajajo škodljive snovi in se tudi ne sproščajo strupeni plini.

Požarna odpornost zidov

Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje, proizvodnjo in izvajanje konstrukcij iz prefabriciranih elementov iz armiranega in nearmiranega porobetona (prEN ISO 1182 in prEN ISO 1716). Porobeton je negorljiv material, ki brez poškodb prenese visoke temperature. Do temperature 650°C še ne izgubi svoje trdnosti. Zaradi teh lastnosti ga lahko uporabljamo za gradnjo protipožarnih zidov. Odporen je do temperature 1000°C.

Požarna odpornost zidov

Požarna odpornost plošč

Prefabricirani elementi iz porobetona se ne smejo uporabljati za nosilne konstrukcije, ki so stalno izpostavljene suhemu zraku in temperaturam nad 50°C, če se predhodno ne zaščitijo pred prekomernim izsuševanjem. Prekomerna izsušitev lahko povzroči pokanje materiala.

Požarna odpornost stropnih in strešnih plošč ter Ytong stropa

Potresna varnost in nosilnost

Potresna varnost

Z YTONG gradbenimi elementi dosežemo potresno varen objekt v vseh detajlih konstrukcije. Mrežasta struktura por je enakomerno razporejena po celem materialu in daje elementom maksimalno trdnost. Zato je YTONG homogen, masiven ter elastičen material, ki na vsakem mestu prenese enake obremenitve in daje objektom največjo protipotresno zaščito. Tako so lahko horizontalne obremenitve na konstrukcijo dosti večje kot pri ostalih gradbenih materialih. Ker pa ima YTONG tudi majhno prostorninsko maso, so sile, ki se pojavljajo ob potresu, s tem pa tudi možne deformacije konstrukcije, dosti manjše kot pri drugih materialih. Z uporabo vogalnih elementov, s katerimi na mestih stikanja obodnih zidov ter obodnih z notranjimi nosilnimi zidovi  izdelamo vertikalne protipotresne vezi v povezavi s horizontalnimi protipotresnimi vezmi, dosežemo stabilen protipotresni objekt, ki lahko kljubuje mnogo večjim potresnim silam, ki nastajajo ob potresu, kot objekti, zgrajeni iz drugih gradbenih materialov.

Nosilnost

Nosilnost je najpomembnejša lastnost zidu. Je pogoj za varnost, stabilnost in kakovost objekta.
Struktura por, ki je enakomerno razporejena v materialu, daje elementom maksimalno trdnost pri minimalni teži. Zato je YTONG homogen, masiven material, ki na vsakem mestu prenese enake obremenitve in daje objektom največjo protipotresno zaščito. YTONG gradbeni elementi so izdelani v različnih trdnostnih razredih, s čimer je zagotovljeno optimalno razmerje med tlačno trdnostjo, toplotno izolativnostjo in debelino zidu.
YTONG gradbene elemente lahko uporabljamo za gradnjo nosilnih zidov za objekte do vključno P+3. Zid, zgrajen z YTONG zidnimi bloki tlačne trdnosti PP4 z uporabljeno YTONG lepilno malto, ima nosilnost cca. 100 t/0,3 m3. Povedano drugače: 0,3 kubičnega metra zidu lahko obremenimo z okoli 100 avtomobili srednjega razreda.

Enostavna izvedba portipotresnih elementov
Statika - nosilni zid
Statika - polnilni zid - nenosilne zunanje površine, ki polnijo okvirne konstrukcije, se lahko izvedejo brez statičnega izračuna po zgornji tabeli.
Statika - pregradni zid - pri predelnih zidovih višine nad 3,5 m je potrebno na višini 3,5 m izdelati horizontalno armirano vez.

Vsestranska uporabnost

YTONG elementi so idealen gradbeni material za:

 • kakovostno gradnjo varčnih, nizkoenergijskih in pasivnih objektov ter
 • obnovo in modernizacijo obstoječih objektov, kot so:
 • razne nadzidave in dozidave starejših objektov, kjer dodatne obremenitve pogosto predstavljajo težavo, kako ohraniti starejši objekt tudi po modernizaciji stabilen,
 • ureditev neizkoriščenih podstrešij v kvalitetno mansardno stanovanje,
 • zaključki zidov poševne lege (poševnine) na zelo enostaven način,
 • poševni mansardni stropi z YTONG armiranimi elementi, kar starejši objekt zavaruje pred širjenjem morebitnega požara,
 • dodatna protipožarna zaščita zidov iz YTONG elementov, s katero povečamo požarno varnost, lahko pa elemente uporabimo tudi za obzidavo starejših dimnikov,
 • hitra pregraditev večjih prostorov v dva ali več manjših oziroma izdelava nizkih pregradnih zidov, s katerimi v večjih prostorih povečamo funkcionalnost bivalne površine,
 • izdelava stopnic (lahko le ene ali dveh) za premostitev etažne višine in razgibani videz prostora,
 • izdelava raznih regalov in pohištvene opreme, pri čemer je potrebno nekaj spretnosti in domišljije,
 • obzidava raznih sanitarnih elementov, instalacijskih kanalov in izravnava notranjih neravnih in razpokanih zidov,
 • razni drugi detajli, kot so med drugim še izdelava polne ograje na balkonih, terasah ali v ložah.
Enostavno do poljubnih oblik

Kakovost

Proizvodi vrhunske blagovne znamke YTONG so proizvedeni v skladu s strogimi predpisi in so zagotovljeno visoke kakovosti.

Naravna zgradba

Porobeton YTONG je v celoti sestavljen iz surovin, ki nas obdajajo vsepovsod v naravi in so praktično neizčrpne:

 • kremenčev pesek,
 • apno,
 • cement in
 • voda.

Ljudje smo svoje domove vedno gradili iz naravnih materialov, ki v postopku proizvodnje ohranijo svoje lastnosti. Zato je tudi učinek porobetona na naše počutje blagodejen in prijeten, objekti zgrajeni s porobetonom pa zagotavljajo zdravo bivanje za neomejeno število let.