Za lažji začetek

Za pričetek dela potrebujete naslednjo dokumentacijo:

lokacijsko informacijo s kopijo kartografskega dela prostorskega akta, ki vam jo izda občina,
geodetski posnetek in certifikat, ki ga priskrbite na geodetskem podjetju,
pridobljeno dokazilo o lastništvu v primeru, da kot investitor še nimate vpisane lastninske pravice v Zemljiški knjigi.

Pri projektantu nato naročite nov načrt hiše ali izberete tipskega. V primeru, da se boste odločili za katero izmed naših hiš, vam bodo naši projektanti pripravili vodilno mapo. Ta vključuje pridobivanje projektnih pogojev, urbanistični del, pridobivanje lokacijskega dovoljenja, soglasij sosedov ter pristojnih organov kot so vodovod, Telekom Slovenije, Elektro in drugi. Z dokončanjem te faze bo vaš tipski projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ter projekt za izvedbo (PZI) sklenjen.

Z izdajo gradbenega dovoljenja se tudi uradno prične gradnja vašega objekta.