Politika varovanja zasebnosti

Veseli smo vašega obiska tega spletnega mesta. Varovanje in varstvo podatkov naših strank in uporabnikov je za nas prednostna naloga. Zagotavljamo skladnost s predpisi o varstvu podatkov, predvsem s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

V teh informacijah o varstvu podatkov pojasnjujemo, katere informacije (vključno z osebnimi podatki) obdelujemo pri vašem obisku in uporabi naše zgoraj navedene spletne ponudbe (»spletno mesto«).

Informacije o varstvu podatkov za dobavitelje
Informacije o varstvu podatkov za poslovne partnerje
Informacije o varstvu podatkov za stranke
Informacije o varstvu podatkov za zaposlene

Informacije o varstvu podatkov na našem spletnem mestu in pri drugih spletnih objavah

I. Splošno

1. Upravljavec

V družbi Xella porobeton SI skrbimo za varstvo vaših podatkov in za zakonske obveznosti, ki varujejo te podatke. Zakonske določbe zahtevajo popolno preglednost pri obdelavi osebnih podatkov. Šele ko vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, menite, da je obdelava podatkov pregledna in utemeljena, se lahko obravnava, da ste zadostno obveščeni o cilju, namenu in obsegu obdelave podatkov. Ta politika varovanja zasebnosti tako podrobno razloži, katere osebne podatke obdelujemo, ko uporabljate naše spletno mesto www.xella.si ali druge podstrani, ki se nanjo nanašajo, ali naše druge spletne objave na družbenih omrežjih.

Organ, odgovoren za obdelavo podatkov, tj. »upravljavec« v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih veljavnih predpisov o varstvu podatkov, je

Xella porobeton SI, d.o.o. podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala
Naslov: Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, Slovenija

ID št. Za DDV: SI41113063
Matična št.: 5033152
Telefon: + 386 (0)3 56 60 300
Spletna stran: https://xella.si E-pošta: info.si@xella.com

– v nadaljevanju »upravljavec« ali »mi« –

Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov lahko pišete na naslov:

Xella porobeton SI, d.o.o.
Naslov: Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, Slovenija

Kontaktni telefon: +386 (0)3 56 60 310
Kontaktni e-poštni naslov: varstvopodatkov@xella.com

Pomnite pa, da vas povezave na našem spletnem mestu lahko napotijo na druge spletne strani, ki jih ne upravljamo mi, ampak tretje osebe. Te povezave so jasno označene ali pa preusmeritev na drugo spletno stran postane jasno razviden zaradi spremembe naslovne vrstice v vašem brskalniku. Upravljavec ni pristojen ali odgovoren za skladnost z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in za varno ravnanje z vašimi osebnimi podatki na spletnih mestih, ki jih upravljajo upravljavci spletnih mest tretjih oseb.

2. Opredelitev pojmov

2.1 Skladno z GDPR
V tej Izjavi o varstvu podatkov uporabljamo izraze in pravno besedilo, uporabljeno v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Opredelitve pojmov (4. člen GDPR) lahko najdete na spletni strani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Piškotki
Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik, ko obiščete spletno stran, in ki se tam tudi preberejo. Vsebujejo kombinacijo črk in številk, ki omogoča, na primer, prepoznavanje uporabnika in njegovih veljavnih nastavitev, ko se uporabnik vrne na spletno stran, na kateri so bili nastavljeni piškotki. Prav tako uporabniku omogočajo, da ostane prijavljen v svojem računu, in se uporabljajo za statistično analizo določenega uporabniškega vedenja.

2.3. Kategorije podatkov
Kjer se v tej politiki varovanja zasebnosti sklicujemo na kategorije podatkov, ki jih obdelujemo, se obravnava, kot da te med drugim vključujejo naslednje podatke: glavne podatke (npr. ime, naslov, datum rojstva), kontaktne podatke (npr. e-poštni naslov, telefonske številke, podatki v sistemih za pošiljanje sporočil), podatke o vsebini (npr. vnosi besedil, fotografije, videoposnetki, vsebina dokumentov/ datotek), podatke o pogodbi (npr. zadeva, pogoji, kategorije strank), podatke o plačilih (npr. bančni podatki, zgodovina plačil, uporaba drugih ponudnikov plačilnih storitev) ter podatke o povezavi (npr. podatki o napravi, IP-naslovi, URL posrednika).

3. Informacije o obdelavi podatkov

Osebne podatke obdelujemo le, če to dovoljuje zakon, in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v spodaj opisanih primerih. Osebne podatke varujejo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi (npr. psevdonimizacija, šifriranje).

Če shranjevanje ali prenos osebnih podatkov tretjim osebam (zlasti organom pregona) ni zakonsko predpisan, je naša odločitev, katere osebne podatke hranimo in kako dolgo ter v kakšnem obsegu jih lahko občasno razkrijemo drugim osebam, odvisna od funkcij spletnega mesta, ki ga občasno uporabljate.

4. Trajanje shranjevanja

Osebni podatki bodo izbrisani takoj, ko je namen obdelave izpolnjen ali je potekel ali ko je potekel kateri koli zahtevani rok hrambe, razen če je treba nadaljevati shranjevanje podatkov za namen sklenitve ali izvajanja pogodbe. Če uporabljamo piškotke, ki niso bistveni za zagotavljanje storitve, ki jo želite uporabiti, vas bomo o trajanju hrambe teh piškotkov obvestili na koncu te izjave o politiki varovanja zasebnosti.

5. Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov za takšne odločite skladno s prvim in četrtim odstavkom 22. člena GDPR se ne izvaja.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa/pravice do informacij skladno s 15. členom GDPR, pravico do popravka skladno s 16. členom GDPR, pravico do izbrisa skladno s 17. členom GDPR, pravico do omejitve obdelave skladno z 18. členom GDPR in pravico do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom GDPR. Pravico imate vložiti pritožbo pri nadzornem organu (77. člen GDPR). Organ, odgovoren za naš nadzor, je:

Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Vendar pa lahko pritožbo vložite tudi pri katerem koli drugem nadzornem organu, ki je pristojen za varstvo podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov

7. Obveznosti upravljavca za obveščanje

Vsem prejemnikom, ki smo jim razkrili vaše osebne podatke, posredujemo obvestilo o kakršnem koli popravku ali izbrisu vaših osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave, ki jo izvedemo skladno s 16. členom, prvim odstavkom 17. člena in 18. členom GDPR, razen če to ni mogoče ali zahteva nesorazmeren napor. O teh prejemnikih vas bomo obvestili, če od nas zahtevate, da to storimo.

8. Obveznost posredovanja osebnih podatkov

Če ni drugače določeno v spodnjih poglavjih II in III, ki določata tudi veljavne pravne podlage, nam osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Vendar pa so v primerih, opisanih v točki b) prvega ostavka 6. člena GDPR, osebni podatki potrebni za izvajanje ali sklenitev pogodbe. Če nam zahtevanih osebnih podatkov ne posredujete, pogodbe ne moremo izvesti ali skleniti. Če nam ne posredujete podatkov v primerih, opisanih v točkah a) in f) prvega odstavka 6. člena GDPR, ne morete uporabljati zadevnih delov našega spletnega mesta.

9. Pravica do ugovora in umika soglasja

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na točki e) ali f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja.

Skladno s prvim stavkom tretjega odstavka 7. člena GDPR imate pravico, da kadar koli prekličete vsakršno soglasje, ki ste nam ga dali. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve pred njenim preklicem. To pomeni, da umik soglasja velja le za obdelavo, katere izvedba je predvidena za obdobje po umiku soglasja. Soglasje lahko umaknete z neuradnim obvestilom, poslanim po fizični ali elektronski pošti. Če ugovarjate obdelavi, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če imamo za to drugačno dovoljenje (zakonsko podlago). Če svoje soglasje prekličete in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, ki upravičuje obdelavo vaših osebnih podatkov, smo dolžni skladno s točko b) prvega odstavka 17. člena GDPR na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja (»takoj«) izbrisati vaše osebne podatke.

Obdelavi vaših podatkov lahko ugovarjate in/ali umaknete svoje soglasje z neuradnim obvestilom, ki ga pošljete na naslov:

Kontakt za varstvo podatkov:
Kontaktni telefon: +386 (0)3 56 60 310
Kontaktni e-poštni naslov: varstvopodatkov@xella.com

II. Obdelava podatkov, ko uporabljate naše spletno mesto

Uporaba našega spletnega mesta, njegovih posebnosti in funkcij na splošno zahteva obdelavo določenih osebnih podatkov.

1. Uporaba spletnega mesta za pridobivanje informacij

Namen obdelave podatkov: Če obiščete naše spletno mesto in ga uporabljate zgolj v informativne namene, to pomeni, da brez uporabe dodatnih posebnosti ali funkcij, kot so kontaktni obrazec ali vtičniki za družbena omrežja, samodejno zbiramo osebne podatke za zagotavljanje uporabnosti in optimizacije spletnega mesta ter varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. 1 f) GDPR
Kategorije podatkov: podatki o povezavi
Prejemnik podatkov: ponudnik storitev informacijske tehnologije
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

11. Ob stiku z nami (po e-pošti, telefonu, prek kontaktnega obrazca)

Namen obdelave podatkov: odgovor na vašo zahtevo, ki ste nam jo poslali prek kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu ali po e-pošti, ali na vašo zahtevo za povratni klic.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. GDPR; točka b) prvega odstavka 6. člena GDPR (če se vaša zahteva nanaša na sklenitev nove pogodbe ali na obstoječo pogodbo);
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o povezavi in po potrebi podatki o pogodbi
Prejemnik podatkov: podatki se lahko občasno posredujejo povezanim podjetjem znotraj skupine Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

12. Zahteva za oglasno gradivo ali predračune

Namen obdelave podatkov: pošiljanje zahtevanega oglasnega gradiva ter priprava in pošiljanje zahtevanih predračunov.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. 1 f) GDPR; 6. člen, ods. 1 b) GDPR (če se vaša zahteva nanaša na sklenitev nove pogodbe ali na obstoječo pogodbo).
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o povezavi in po potrebi podatki o pogodbi.
Prejemnik podatkov: podatki se lahko občasno posredujejo povezanim podjetjem znotraj skupine Xella; pošiljanje izvedejo ponudniki poštnih storitev.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

13. Digitalni novičnik

Namen obdelave podatkov: Upravljanje našega seznama poštnih naslovov in prenos zahtevanega novičnika po e-pošti, prek sporočila SMS ali na drug neposredni način, prilagojene zasnove našega novičnika na podlagi vašega uporabniškega vedenja in možnost potrditve vašega soglasja za posredovanje novičnika.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. 1 a) GDPR
Kategorije podatkov: kontaktni podatki, glavni podatki, podatki o uporabi, podatki o povezavi
Prejemnik podatkov: Podatki se lahko občasno posredujejo povezanim podjetjem znotraj skupine Xella; ponudnikom storitev IT in trženja
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

III. Informacije o zunanjih straneh družbe Xella

Stran Facebook/podatki o vpogledih strani
Namen obdelave podatkov: Stran o naši družbi upravljamo na naslovu
https://www.facebook.com/YTONG.Slovenija (»stran Facebook«). Ko obiščete in uporabljate našo stran Facebook, lahko Facebook analizira vašo uporabniško vedenje in nam posreduje s tem pridobljene informacije (»vpogledi«). Te vpoglede strani uporabljamo za namene ekonomske optimizacije in za zagotavljanje zasnove internetne predstavitve, ki je umerjena obstoječemu povpraševanju.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. 1 f) GDPR
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi
Prejemnik podatkov: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«) (v vlogi skupnega upravljavca – glavni pogoji sporazuma so na voljo na naslovu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Predvideno posredovanje tretjim državam: na podlagi vsakega posameznega primera so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Varovanje in izvajanje vaših pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je odgovornost družbe Facebook. Facebook zagotavlja informacije o vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naslovu
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Prav tako se lahko obrnete na nas v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic in vašo zahtevo bomo takoj posredovali družbi Facebook.

Stran Instagram/podatki o vpogledih strani
Namen obdelave podatkov: Na platformi »Instagram«, ki je v lasti družbe Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 (»Facebook«), ki jo najdete na naslovu https://www.instagram.com/ytonghisa/ , smo vzpostavili stran o naši družbi. Ko obiščete in uporabljate našo stran Instagram, lahko Facebook analizira vašo uporabniško vedenje in nam posreduje s tem pridobljene informacije (»vpogledi«). Te vpoglede strani uporabljamo za namene ekonomske optimizacije in za zagotavljanje zasnove internetne predstavitve, ki je umerjena obstoječemu povpraševanju.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. 1 f) GDPR
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi
Prejemnik podatkov: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«) (v vlogi skupnega upravljavca – glavni pogoji sporazuma so na voljo na naslovu https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
Predvideno posredovanje tretjim državam: na podlagi vsakega posameznega primera so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Varovanje in izvajanje vaših pravic kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je odgovornost družbe Facebook. Facebook zagotavlja informacije o vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, na naslovu
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Prav tako se lahko obrnete na nas v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic in vašo zahtevo bomo takoj posredovali družbi Facebook.

LinkedIn (profil)
Namen obdelave podatkov: Na platformi »LinkedIn« smo ustvarili stran o naši družbi, ki jo najdete na naslovu https://www.linkedin.com/company/xella-slovenia/ Ko dostopate do te strani, LinkedIn obdeluje vaše osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pridobimo statistične podatke o uporabi te strani.
Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (kot skupni upravljavec skladno s 26. členom GDPR – bistvo sporazuma je na voljo na strani https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).
Predvideno posredovanje tretjim državam: na podlagi vsakega posameznega primera so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne
Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: LinkedIn je odgovoren za zagotavljanje vaših pravic, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. LinkedIn vas bo obvestil o vaših pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, na strani https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko pošljete tudi nam in mi jo bomo nato nemudoma posredovali družbi LinkedIn.

Kanal na YouTubu
Namen obdelave podatkov: Na platformi »YouTube« družbe Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irska (»Google«) smo ustvarili video kanal, ki ga najdete na naslovu https://www.youtube.com/@xellapromo .Ko dostopate do te strani, Google obdeluje vaše osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pridobimo statistične podatke o uporabi te strani.
Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska.
Predvideno posredovanje tretjim državam: v posameznih primerih so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

IV. Informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo

Spodaj so navedena imena in trajanje piškotkov, ki jih uporabljajo zgoraj navedeni vtičniki in storitve – pod pogojem, da ste privolili v uporabo piškotkov; uporabljamo naslednji vrstni red: [Ime storitve]: [Ime piškotka] ([Trajanje]).
Dostop do piškotka je običajno mogoč le z internetnega naslova, s katerega je bil piškotek nastavljen. To pomeni, da ne moremo dostopati do piškotkov ponudnikov, ki jih vključujemo (glejte zgoraj). Tudi ti ponudniki ne morejo dostopati do naših piškotkov. Tretje osebe ne morejo dostopati niti do naših piškotkov niti do piškotkov naših ponudnikov, ki jih uporabljamo. Tretje osebe lahko do piškotkov dostopajo samo s tehničnimi napadi, ki jih ne moremo nadzorovati in za katere nismo pristojni in zanje ne odgovarjamo.

V. Obdelava podatkov na dogodkih

Prijava in organizacija dogodkov
Namen obdelave: prijava naših dogodkov; organizacija naših dogodkov; zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.
Pravna podlaga: Točka b), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o pogodbi, če je to primerno, podatki o vsebini, če je to primerno, podatki o uporabi, če je to primerno, podatki o povezavi, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Odvisno od dogodka ponudniki storitev IT, če je to primerno, lokalni organizatorji dogodka na kraju samem, organi, povezana podjetja v skupini Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Odvisno od dogodka, če je v posameznih primerih na voljo prek spleta (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR)
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Snemanje udeležencev na dogodkih
Namen obdelave: snemanje posameznih sekvenc dogodka ali celotnega dogodka s fotografijami in/ali videoposnetki za namene trženja in/ali usposabljanja.
Pravna podlaga: točke a), b), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: podatki o vsebini, glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Odvisno od dogodka ponudnik storitev IT, če je to primerno, lokalni organizatorji na kraju samem, organi, povezana podjetja v skupini Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Odvisno od dogodka, v posameznih primerih tudi prek spleta (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR)
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Snemanje govornikov na dogodkih
Namen obdelave: snemanje govorov govornikov v obliki fotografij in/ali videoposnetkov za namene trženja in/ali usposabljanja.
Pravna podlaga: točki a), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: podatki o vsebini, glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Odvisno od dogodka ponudnik storitev IT, če je to primerno, lokalni organizatorji na kraju samem, organi, povezana podjetja v skupini Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Odvisno od dogodka, v posameznih primerih tudi prek spleta (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR)
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

VI. Obdelava podatkov za fotografije in videoposnetke

Snemanje in uporaba fotografij in videoposnetkov (vključno z zvokom)
Namen obdelave: odvisno od zadevnih fotografij in/ali videoposnetkov, notranja in/ali zunanja dokumentacija dejavnosti odgovorne stranke; predstavitev dogodka, če je to primerno; uporaba fotografij in/ali videoposnetkov za oglaševanje, pretočno predvajanje, trženje in stike z javnostjo, vključno z notranjimi in zunanjimi objavami na internetu, intranetu, družbenih medijih ali v tiskanih publikacijah.
Pravna podlaga: točke a), b), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR; točka a) drugega odstavka 9. člena GDPR
Kategorije podatkov: glavni podatki, podatki o vsebini
Prejemnik podatkov: Odvisno od fotografije in/ali videoposnetka, ponudnik storitev IT, družbeni mediji, fotografi/agencije, povezana podjetja v skupini Xella, če je to primerno.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Mogoče glede na fotografijo in/ali videoposnetek (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR, vašega soglasja v skladu s točko a) prvega stavka prvega odstavka 49. člena GDPR).
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne