Informacije o varstvu podatkov na naši spletni strani in pri drugih spletnih objavah

 

I. Splošno

1.Upravljavec

V družbi Xella porobeton SI skrbimo za varstvo vaših podatkov in za zakonske obveznosti, ki varujejo te podatke. Zakonske določbe zahtevajo popolno preglednost pri obdelavi osebnih podatkov. Šele ko vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, menite, da je obdelava podatkov pregledna in utemeljena, se lahko obravnava, da ste zadostno obveščeni o cilju, namenu in obsegu obdelave podatkov. Ta Izjava o varstvu podatkov vam zato podrobno razloži, katere osebne podatke obdelujemo, ko uporabljate našo spletno stran www.ytong.si ali druge podstrani, ki se nanjo nanašajo, ali naše druge spletne objave na družabnih omrežjih.

Organ, odgovoren za obdelavo podatkov, tj. »upravljavec« v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in drugih veljavnih predpisov o varstvu podatkov, je

Xella porobeton SI, d.o.o.
podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala

ID št. Za DDV: SI41113063
Matična št.: 5033152

Naslov: Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, Slovenija
Telefon: + 386 (0)3 56 60 300
Fax.: + 386 (0)3 56 71 202
Spletna stran: http://www.ytong.si/
E-pošta: info.si@xella.com

Kontakt za varstvo osebnih podatkov:
Kontaktni telefon: +386 (0)3 56 60 310
Kontaktni e-poštni naslov: varstvopodatkov@xella.com
Vsaka uporaba izrazov “mi” ali “nas” v teh informacijah o varstvu podatkov se nanaša na pravkar omenjeno podjetje.

Pomnite pa, da vas povezave na naši spletni strani lahko napotijo na druge spletne strani, ki jih ne upravljamo mi, ampak tretje osebe. Te povezave so jasno označene ali pa prehod na drugo spletno stran postane jasno razviden zaradi spremembe naslovne vrstice v vašem brskalniku. Upravljavec ni pristojen ali odgovoren za skladnost z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in za varno ravnanje z vašimi osebnimi podatki na spletnih straneh, ki jih upravljajo upravljavci tretjih strani.

2. Opredelitev pojmov

2.1 Skladno z GDPR

V tej Izjavi o varstvu podatkov uporabljamo izraze in pravno besedilo, uporabljeno v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Opredelitve (4. člen GDPR) lahko najdete na spletni strani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.2. Piškotki

Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik, ko obiščete spletno stran, in ki se tam tudi preberejo. Vsebujejo kombinacijo črk in številk, ki omogoča, na primer, prepoznavanje uporabnika in njegovih veljavnih nastavitev, ko se uporabnik vrne na spletno stran, na kateri so bili nastavljeni piškotki. Prav tako uporabniku omogočajo, da ostane prijavljen v svojem računu, in se uporabljajo za statistično analizo določenega uporabniškega vedenja.

2.3. Kategorije podatkov

Kjer se v tej Izjavi o varstvu podatkov sklicujemo na kategorije podatkov, ki jih obdelujemo, se obravnava, kot da te med drugim vključujejo naslednje podatke: glavne podatke (npr. ime, naslov, datum rojstva), kontaktne podatke (npr. e-poštni naslov, telefonske številke, podatki v sistemih za pošiljanje sporočil), podatke o vsebini (npr. vnosi besedil, fotografije, videoposnetki, vsebina dokumentov/ datotek), podatke o pogodbi (npr. zadeva, pogoji, kategorije strank), podatke o plačilih (npr. bančni podatki, zgodovina plačil, uporaba drugih ponudnikov plačilnih storitev) ter podatke o povezavi (npr. podatki o napravi, IP-naslovi, URL posrednika).

 

3. Informacije o obdelavi podatkov

Osebne podatke obdelujemo le, če to dovoljuje zakon, in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v spodaj opisanih primerih. Osebne podatke varujejo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi (npr. psevdonimizacija, šifriranje).

Če shranjevanje ali prenos osebnih podatkov tretjim osebam (zlasti organom pregona) ni zakonsko predpisan, je naša odločitev, katere osebne podatke hranimo in kako dolgo in v kakšnem obsegu jih lahko občasno razkrijemo drugim osebam, odvisna od lastnosti spletne strani, ki jo občasno uporabljate.

4. Trajanje shranjevanja

Osebni podatki bodo izbrisani takoj, ko je namen obdelave izpolnjen ali je potekel ali ko je potekel kateri koli zahtevani rok hrambe, razen če je treba nadaljevati shranjevanje podatkov za namen sklenitve ali izvajanja pogodbe. Če uporabljamo piškotke, ki niso bistveni za zagotavljanje storitve, ki jo želite uporabiti, vas bomo o trajanju hrambe teh piškotkov obvestili na koncu te Izjave o varstvu podatkov.

5. Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov za takšne odločite skladno s prvim in četrtim odstavkom 22. člena GDPR se ne izvaja.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa/pravice do informacij skladno s 15. členom GDPR, pravico do popravka skladno s 16. členom GDPR, pravico do izbrisa skladno s 17. členom GDPR, pravico do omejitve obdelave skladno z 18. členom GDPR in pravico do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom GDPR. Za pravico do dostopa/pravico do informacij in pravico do izbrisa veljajo omejitve iz 34. in 35. člena BDSG (Nemški zvezni zakon o varstvu podatkov). Pravico imate vložiti pritožbo pri nadzornem organu (77. člen GDPR v povezavi z 19. členom BDSG). Organ, ki nas nadzoruje, je:

Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana, Slovenija

Vendar pa lahko pritožbo vložite tudi pri katerem koli drugem nadzornem organu, ki je pristojen za varstvo podatkov. Zakon o varstvu osebnih podatkov

7. Obveznosti upravljavca za obveščanje

Vsem prejemnikom, ki smo jim razkrili vaše osebne podatke, posredujemo obvestilo o kakršnem koli popravku ali izbrisu vaših osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave, ki jo izvedemo skladno s 16. členom, prvim odstavkom 17. člena in 18. členom GDPR, razen če to ni mogoče ali zahteva nesorazmeren napor. O teh prejemnikih vas bomo obvestili, če od nas zahtevate, da to storimo.

8. Obveznost posredovanja osebnih podatkov

Če ni drugače določeno v spodnjih poglavjih II in III, ki določata tudi veljavne pravne podlage, nam osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Vendar pa so v primerih, opisanih v točki b) prvega ostavka 6. člena GDPR, osebni podatki potrebni za izvajanje ali sklenitev pogodbe. Če nam zahtevanih osebnih podatkov ne posredujete, pogodbe ne moremo izvesti ali skleniti. Če nam ne posredujete podatkov v primerih, opisanih v točkah a) in f) prvega odstavka 6. člena GDPR, ne morete uporabljati zadevnih delov naše spletne strani.

9. Pravica do ugovora in umika soglasja

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na točki f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja.

Skladno s prvim stavkom tretjega odstavka 7. člena GDPR imate pravico, da kadar koli prekličete vsakršno soglasje, ki ste nam ga dali. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve pred njenim preklicem. To pomeni, da umik soglasja velja le za obdelavo, katere izvedba je predvidena za obdobje po umiku soglasja. Soglasje lahko umaknete z neuradnim obvestilom, poslanim po fizični ali elektronski pošti. Če ugovarjate obdelavi, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če imamo za to drugačno dovoljenje (zakonsko podlago). Če svoje soglasje prekličete in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, ki upravičuje obdelavo vaših osebnih podatkov, smo dolžni skladno s točko b) prvega odstavka 17. člena GDPR izbrisati vaše osebne podatke na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja (»takoj«).

 

Obdelavi vaših podatkov lahko ugovarjate in/ali umaknete svoje soglasje z neuradnim obvestilom, ki ga pošljete na naslov:

Xella porobeton SI, d.o.o.
Loke pri Zagorju 64
1412 Kisovec
varstvopodatkov@xella.com

 

II. Obdelava podatkov, ko uporabljate našo spletno stran

Uporaba naše spletne strani, njenih posebnosti in funkcij na splošno zahteva obdelavo določenih osebnih podatkov .

Uporaba spletne strani za pridobivanje informacij

Namen obdelave podatkov: Če obiščete našo spletno stran in jo uporabljate zgolj za informativne namene, to pomeni, da brez uporabe dodatnih posebnosti ali funkcij, kot so kontaktni obrazec ali vtičniki za družbena omrežja, samodejno zbiramo osebne podatke za zagotavljanje uporabnosti in optimizacije spletnega mesta ter varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

Pravna podlaga: točka f) 1. odst. 6. člena GDPR
Kategorije podatkov: podatki o povezavi
Prejemnik podatkov: ponudnik storitev informacijske tehnologije
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.
Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

&nbsp

Ob stiku z nami (po e-pošti, telefonu, prek kontaktnega obrazca)

Namen obdelave podatkov: odgovor na vašo zahtevo, ki ste nam jo poslali prek kontaktnega obrazca na naši spletni strani ali po e-pošti, ali na vašo zahtevo za povratni klic.

Pravna podlaga: točka f) 1. odst. 6. člena GDPR, točka b) 1. odst. 6. člena GDPR (če se vaša zahteva nanaša na sklenitev nove pogodbe ali na obstoječo pogodbo); 1. odst. 88. člena GDPR v kombinaciji s 1. odst. 26. člena BDSG (Nemškega zveznega zakon o varstvu podatkov) (če nam pošljete svojo vlogo za prijavo)

Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o povezavi in po potrebi podatki o pogodbi.

Prejemnik podatkov: podatki se lahko občasno posredujejo povezanim podjetjem znotraj skupine Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.

Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

 

Zahteva za oglasno gradivo ali predračune

Namen obdelave podatkov: pošiljanje zahtevanega oglasnega gradiva ter priprava in pošiljanje zahtevanih predračunov.

Pravna podlaga: točka f) 1. odst. 6. člena GDPR, točka b) 1. odst. 6. člena GDPR (če se vaša zahteva nanaša na sklenitev nove pogodbe ali na obstoječo pogodbo).

Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o povezavi in po potrebi podatki o pogodbi.

Prejemnik podatkov: podatki se lahko občasno posredujejo povezanim podjetjem znotraj skupine Xella; pošiljanje izvedejo ponudniki poštnih storitev.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.

Ali informacije shranjujemo na vašem računalniku na podlagi vašega soglasja ali pa te informacije samo preberemo? Ne

 

III. Informacije o zunanjih straneh družbe Xella  porobeton SI, d.o.o.

Facebook

Namen obdelave podatkov: Na platformi »Facebook« smo ustvarili stran o našem podjetju (»stran na Facebooku«), ki jo najdete na naslovu https://www.facebook.com/YTONG.Slovenija.  Ko dostopate do te strani, Facebook obdeluje vaše osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pridobimo statistične podatke o uporabi te strani.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.

Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.

Prejemniki podatkov: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«) (kot skupni upravljavec skladno s 26. členom GDPR – bistvo sporazuma je na voljo na strani https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Predvideno posredovanje tretjim državam: na podlagi vsakega posameznega primera so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).

Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Facebook je odgovoren za zagotavljanje vaših pravic, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Facebook vas bo obvestil o vaših pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, na strani https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko pošljete tudi nam in mi jo bomo nato nemudoma posredovali družbi Facebook.

Instagram

Namen obdelave podatkov: Na platformi »Instagram«, ki je v lasti družbe Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«) smo ustvarili stran o našem podjetju (»stran na Instagramu«), ki jo najdete na naslovu https://www.instagram.com/ytonghisa/. Ko dostopate do te strani, Facebook obdeluje vaše osebne podatke.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.

Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.

Prejemniki podatkov: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (»Facebook«) (kot skupni upravljavec skladno s 26. členom GDPR – bistvo sporazuma je na voljo na strani https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Predvideno posredovanje tretjim državam: na podlagi vsakega posameznega primera so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).

Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Facebook je odgovoren za zagotavljanje vaših pravic, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Facebook vas bo obvestil o vaših pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, na strani https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko pošljete tudi nam in mi jo bomo nato nemudoma posredovali družbi Facebook.

LinkedIn (profil)

Namen obdelave podatkov: Na platformi »LinkedIn« smo ustvarili stran o našem podjetju, ki jo najdete na naslovu https://www.linkedin.com/company/xella-slovenia/. Ko dostopate do te strani, LinkedIn obdeluje vaše osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pridobimo statistične podatke o uporabi te strani.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.

Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.

Prejemniki podatkov: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska (kot skupni upravljavec skladno s 26. členom GDPR – bistvo sporazuma je na voljo na strani https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum).

Predvideno posredovanje tretjim državam: na podlagi vsakega posameznega primera so posredovani v ZDA in druge tretje države (na podlagi standardnih določb Evropske komisije o varstvu podatkov, točka c) drugega odstavka 46. čelna GDPR, in na podlagi odločitev o ustreznosti (45. člen GDPR)).

Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: LinkedIn je odgovoren za zagotavljanje vaših pravic, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. LinkedIn vas bo obvestil o vaših pravicah, ki jih imate kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, na strani https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic lahko pošljete tudi nam in mi jo bomo nato nemudoma posredovali družbi LinkedIn.

Twitter

Namen obdelave podatkov: Na platformi »Twitter« smo ustvarili profil, ki ga najdete na naslovu https://twitter.com/ytongsi. Ko dostopate do te strani, Twitter obdeluje vaše osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pridobimo statistične podatke o uporabi te strani.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.

Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.

Prejemniki podatkov: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska (»Twitter«).

Predvideno posredovanje tretjim državam: v posameznih primerih jih posredujemo v ZDA.

Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Kanal na YouTubu

Namen obdelave podatkov: Na platformi Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irska (»Google«) smo ustvarili video kanal, ki ga najdete na naslovu https://www.youtube.com/channel/UCoL_kTcs8B-naYOoFtjAOSw. Ko dostopate do te strani, Google obdeluje vaše osebne podatke. Na podlagi teh podatkov pridobimo statistične podatke o uporabi te strani.

Pravna podlaga: Točka f prvega odstavka 6. člena GDPR.

Kategorije podatkov: glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, podatki o vsebini, podatki o uporabi, podatki o povezavi in podatki o lokaciji, če je to primerno.

Prejemniki podatkov: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irska.

Predvideno posredovanje tretjim državam: v posameznih primerih jih posredujemo v ZDA.

Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

IV. Informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo

Imena in trajanje piškotkov, ki jih uporabljajo zgoraj navedeni vtičniki in storitve – pod pogojem, da ste privolili v uporabo piškotkov – najdete v Nastavitvah zasebnosti na spletni strani pod možnostjo Informacije > shranjene informacije

[Naziv storitve]: [ime piškotka] [opis piškotka] [Trajanje].

Dostop do piškotka je na splošno možen le z internetnega naslova, na katerem je bil piškotek nastavljen. To pomeni, da ne moremo dostopati do piškotkov ponudnikov, ki jih vključujemo (glejte zgoraj). Tudi ti ponudniki ne morejo dostopati do naših piškotkov. Tretje osebe ne morejo dostopati ne do naših piškotkov ne do piškotkov naših ponudnikov, ki jih vključujemo. Tretje osebe lahko odstopajo do piškotkov samo s tehničnimi napadi, ki jih ne moremo nadzorovati in za katere nismo pristojni in zanje ne odgovarjamo.

Več informacij lahko najdete nanaslednjih straneh:
Informacije o varstvu podatkov naših kupcev
Informacije o varstvu podatkov naših partnerjev
Informacije o varstvu podatkov naših dobaviteljev
Informacije o varstvu podatkov naših zaposlenih
Informacije o varstvu podatkov glede marketinga 

na spletnem naslovu www.ytong.si/601.php

Kisovec, 31. marec 2021