Enostavno do svoje hiše

Ponujamo širok izbor že pripravljenih projektov Ytong hiš. Izbirate lahko med:

nizkoenergijskimi,
zelo dobro nizkoenergijskimi in
pasivnimi hišami.

Izberite svojo sanjsko hišo. Pot od nakupa do pričetka gradnje je zelo enostavna. Na tej poti vam bomo stali vedno ob strani. Z nasveti pri gradnji vam bodo kadarkoli pomagali naši izkušeni strokovnjaki.

Kaj je zajeto v ceno?

Ponudba tipskih Ytong hiš zajema:

 1. Gradbeni material Ytong za izvedbo konstrukcij:
  • zunanjih zidov iz termoblokov debeline 40 cm;
  • notranjih nosilnih zidov debeline 24 cm;
  • predelnih sten debeline 15 cm;
  • vertikalnih vezi iz protipotresnih zidnih blokov PTB;
  • preklad za premostitev okenskih in vratnih odprtin;
  • opaža in toplotne zaščite zunanjega roba medetažnih konstrukcij iz L elementov;
  • horizontalnih, poševnih in kolenčnih vezi ter horizontalnih nosilcev iz U elementov;
  • medetažnih in strešnih konstrukcij iz Ytong stropa, kjer je to vključeno v ponudbo;
  • pocinkana sidra za sidranje predelnih sten;
  • lepilna malta za zidanje;
 2. Prevoz in razkladanje na gradbišču (dostava se izvaja s polnimi tovornjaki, palete se zložijo na pripravljeno lokacijo; če se le da čim bližje mestu uporabe).
 3. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
 4. Projekt za izvedbo (PZI) s podrobnimi izvedbenimi detajli, armaturnimi načrti, popisi del in predizmerami, specifikacijami potrebnih materialov in drugo v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji.
 5. Ytong strop, v hišah, kjer je to navedeno, z dostavo na gradbišče in razkladanjem, brez montaže. Brezplačna demonstracija gradnje inštruktorja gradnje prvi dan polaganja konstrukcije. Rok dobave Ytong stropa po dogovoru oz. v skladu z dinamiko napredovanja del na gradbišču.
 6. Komplet gradbenega orodja Ytong (lopatici širine 400 in 240 mm, zobato gladilko za nanos tankoslojne lepilne malte, mešalo za izdelavo Ytong lepilne malte, deska za izravnavo in vedro).
 7. Veljavnost cenika: od 13. 6. 2022 do nadaljnjega. Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.

V ponudbo ni vključeno:

 1. Gradbeno-obrtniška dela (zidarska, betonska, hidroizolacije, ostrešje, strešna kritina, stavbno pohištvo ter ostala izvedbena dela).
 2. Geodetski načrt, geološko poročilo, ev. hidrološko poročilo, pridobivanje služnostne pravice, večje dodelave ali predelave projekta, zunanje ureditve, kot npr. oporni zidovi, kupec pred pričetkom projektiranja priskrbi lokacijsko informacijo ter na lastne stroške geodetski načrt.
 3. Vsi dodatni projekti izvedbe priključkov, ki jih v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko zahtevajo mnenjedajalci.
 4. Morebitne modifikacije projekta so stvar posebnega dogovora – vendar s tem projekt izgubi značaj projekta Ytong hiše iz kataloga.

Dodatna storitev:

Prodajalec proti plačilu kupcu omogoči demonstracijo gradnje na gradbišču skladno z veljavnim cenikom.
Za nemoten potek demonstracije mora stranka pred prihodom inštruktorja gradnje izvesti zakoličbo objekta, hidroizolacijo na mestu nosilnih zidov, ter pripraviti surovine za izdelavo podaljšane apneno-cementne malte (apno, pesek 0-4 mm, cement, voda) ter električno energijo.
Kupec mora prav tako zagotoviti zadostno število delovne sile, katero bo omogočilo nemoten potek demonstracije gradnje.
Obračun demonstracije gradnje po dejansko izvršenih urah in ceni za uro skladno z veljavnim cenikom.

Prodajni pogoji:

Vse cene so v EUR Fco razloženo na gradbišču investitorja.

Način plačila:

10 % celotne vrednosti tipske hiše ob podpisu pogodbe, 40% pogodbene vrednosti pred prejemom projektne dokumentacije, 50% pred pričetkom dobave materiala.

Inštrukcije na gradbišču