080 18 22

Tipi hiš glede na energijsko učinkovitost

Pasivne Ytong hiše

Pasivna hiša sodi med energijsko učinkovite hiše s porabo energije za ogrevanje le do 15 kWh/m2 bivalne površine na leto, saj ne potrebuje dodatnega sistema ogrevanja (kamin, peči, centralno ogrevanje ipd.). Pri načrtovanju in gradnji stanovanjskega objekta morate za doseganje pogojev pasivne hiše nujno upoštevati predpisane konstrukcijske sestave, elemente, naprave in kriterije. Ti so:

Orientacija
Pasivna hiša temelji na maksimalnem pasivnem izkoristku sončne energije. Najugodnejše je, če jo umestite na južno orientirano zemljišče. Posebno pozornost posvetite zadostnim odmikom od ostalih objektov ali iglavcev.

Oblika zgradbe
Za arhitekturo pasivnih hiš je značilna enostavna in kompaktna oblika stavbe. Stranske prostore z manjšimi okni orientirajte proti severu, velike steklene površine, namenjene bivanju in spanju, pa proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu.

Zunanji ovoj
Zgradbe največ toplote izgubljajo večinoma skozi zunanji ovoj, zato morate pasivno hišo optimalno toplotno izolirati. Z uporabo YTONG in YTONG MULTIPOR materialov z lahkoto dosežete odlično izolativnost zunanjega ovoja, kar ne pomeni le zmanjšanje toplotnih izgub, temveč pozimi tudi višje in poleti nižje površinske temperature zunanjih sten na notranji strani, kar še izboljša ugodje bivanja.

Zrakotesnost
Eden ključnih pogojev za doseganje kriterija pasivne hiše je zrakotesen zunanji ovoj stavbe. Nekontrolirano prezračevanje preko netesnih mest v ovoju zgradbe (npr. špranje, fuge ipd.) največkrat ne zagotavlja kakovostne bivalne klime in povzroča toplotne izgube. Ytong je zaradi homogenosti in uporabe tankoslojne lepilne malte odličen material za izvedbo zrakotesne stavbe.

Okna in vrata
Pri izbiri stavbnega pohištva bodite pozorni na nizko toplotno prehodnost oken in vrat ter visok faktor prepustnosti celotnega sončnega sevanja. Pomembna je tudi zaščita pred poletnim pregrevanjem (senčila na oknih, previsi zgornje etaže, nočno zračenje ipd.).

Prezračevanje – rekuperacija
Obvezen element pasivne hiše je vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, t.i. rekuperacija. Deluje tako, da topel odpadni zrak odda toploto hladnemu svežemu zraku, kar dodatno zmanjša toplotne izgube zaradi prezračevanja. Sistem vključuje tudi filtriranje zraka, zato zagotavlja zdravo bivalno okolje, še posebej primerno za alergike.

Ogrevanje
Pasivna hiša ne potrebuje klasičnega ogrevanja. Za primerno temperaturo v bivalnih prostorih poskrbite s toplozračnim ogrevanjem, ki izhaja iz sistema rekuperacije. Hladen zrak, ki se s prezračevalno napravo dovaja v bivalne prostore, se segreva in kroži med prostori. Vgrajena kompaktna prezračevalna naprava hkrati zagotavlja tudi ogrevanje sanitarne vode.

Zelo dobre nizkoenergijske hiše

Večina načel in pogojev za načrtovanje in izvedbo nizkoenergijskih hiš je podobnih kot pri pasivnih hišah, le da so manj strogi in vam dopuščajo več možnosti izbire. Naše Ytong nizkoenergijske hiše letno porabijo za ogrevanje le od 15 do 20 kWh/m2 bivalne površine, kar jih uvršča med zelo dobre nizkoenergijske hiše. Pri načrtovanju in gradnji stanovanjskega objekta bodite posebej pozorni na naslednje kriterije:

Oblika stavbe
Za arhitekturo zelo dobrih nizkoenergijskih hiš je značilna enostavna in kompaktna oblika stavbe. Stranske prostore z manjšimi okni orientirajte proti severu, velike steklene površine namenjene bivanju in spanju, pa proti jugu, jugovzhodu ali jugozahodu.

Zrakotesnost
Eden ključnih pogojev nizkoenergijske gradnje je zrakotesnost, saj nekontrolirano prezračevanje preko netesnih mest v ovoju zgradbe (npr. špranje, fuge ipd.) povzroča prepih in slabšo bivalno klimo ter prispeva k toplotnim izgubam. Ytong je zaradi homogenosti in uporabe tankoslojne lepilne malte odličen material za izvedbo zrakotesne stavbe.

Toplotna izolativnost
S kakovostno dodatno toplotno izolacijo hiše učinkovito preprečite toplotne izgube in zadostite kriterijem nizkoenergijske gradnje. Z uporabo YTONG in MULTIPOR materialov z lahkoto dosežete odlično izolativnost zunanjega ovoja in zagotovite pravo ugodje bivanja.

Prezračevanje – rekuperacija
Obvezen element nizkoenergijske hiše je tudi vgrajen sistem kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, t.i. rekuperacija. Deluje tako, da topel odpadni zrak odda toploto hladnemu svežemu zraku, kar dodatno zmanjša toplotne izgube zaradi prezračevanja. Sistem vključuje tudi filtriranje zraka, zato zagotavlja zdravo bivalno okolje, še posebej primerno za alergike.

Ogrevanje
Sistem rekuperacije ne predstavlja le popolnega sistema prezračevanja, temveč v hladnih mesecih hkrati poskrbi za toplozračno ogrevanje prostorov. Hladen zrak, ki se s prezračevalno napravo dovaja v bivalne prostore, se segreva in kroži med prostori. Pri nizkoenergijski hiši sistem rekuperacije ne zadostuje za optimalno bivalno klimo, potreben je tudi ogrevalni sistem. Najprimernejša izbira je toplotna črpalka, ki energijo pridobiva iz obnovljivih naravnih virov (voda, zrak, zemlja).

Nizkoenergijske hiše

V povprečju starejši stanovanjski objekti v Sloveniji za ogrevanje porabijo od 15 do 20 l kurilnega olja/m2 na leto, ogromno glede na letno porabo energije za ogrevanje nizkoenergijskih hiš. Odločitev za varčno hišo ne pomeni le osebnih koristi, kjer dolgoročno prihranite pri ogrevanju in vzdrževanju, temveč predstavlja tudi zelo pomemben vidik okoljske zavesti.

Z izbiro katere koli varčne hiše namreč že danes pomembno vplivate na boljši jutri. S tako gradnjo neposredno zmanjšate emisije CO2 in porabo fosilnih energetskih virov, saj izkoriščate tudi alternativne vire energije (zrak, sonce). Pri tem lahko v celoti uresničite svoje želje po obliki in zunanjem videzu vašega doma, saj varčna hiša dopušča razgibano, nesimetrično arhitekturo z različnimi prizidki in razširitvami notranjih prostorov.

Varčna hiša je tista, ki zadosti vsem kriterijem Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (v nadaljevanju PURES) Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije. Varčna YTONG hiša spada v razred nizkoenergijskih hiš s porabo energije za ogrevanje od 40 do 50 kWh/m2 ali 4 do 5 l kurilnega olja/m2 bivalne površine na leto.

Toplotna izolativnost
Visoka toplotna izolativnost pomeni nižje stroške ogrevanja ali hlajenja in kakovostno zaščito – pozimi pred mrazom, poleti pred vročino. Ytong je edini klasični gradbeni material, s katerim predpisano toplotno izolativnost hiše dosežete že z enoslojnih zidom brez dodatne toplotne izolacije. To omogoča posebna struktura materiala s tisoče majhnih zračnih por, saj zrak predstavlja najboljši toplotni izolator.

Ogrevanje
Ugodno bivalno klimo v varčni hiši dosegate z izbranim sistemom ogrevanja (plinske peči, kamin, talno gretje ipd.). Po predpisih PURES-a mora vsaka varčna hiša 25 % energije za ogrevanje pridobiti iz alternativnih virov. Optimalna izbira so sončni kolektorji ali toplotna črpalka za sanitarno vodo, ki zagotavljajo udobje tople vode čez vse leto.