Ponudba tipskih Ytong hiš zajema:

 1. Gradbeni material Ytong za izvedbo konstrukcij:
  • zunanjih zidov iz termoblokov debeline 40 cm;
  • notranjih nosilnih zidov debeline 24 cm;
  • predelnih sten debeline 15 cm;
  • vertikalnih vezi iz protipotresnih zidnih blokov PTB;
  • preklad za premostitev okenskih in vratnih odprtin;
  • opaža in toplotne zaščite zunanjega roba medetažnih konstrukcij iz L elementov;
  • horizontalnih, poševnih in kolenčnih vezi ter horizontalnih nosilcev iz U elementov;
  • medetažnih in strešnih konstrukcij iz Ytong stropa, kjer je to vključeno v ponudbo;
  • pocinkana sidra za sidranje predelnih sten;
  • lepilna malta za zidanje;
 2. Prevoz in razkladanje na gradbišču (dostava se izvaja s polnimi tovornjaki, palete se zložijo na pripravljeno lokacijo; če se le da čim bližje mestu uporabe).
 3. Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD).
 4. Projekt za izvedbo (PZI) s podrobnimi izvedbenimi detajli, armaturnimi načrti, popisi del in predizmerami, specifikacijami potrebnih materialov in drugo v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji.
 5. Ytong strop, v hišah, kjer je to navedeno, z dostavo na gradbišče in razkladanjem, brez montaže. Brezplačna demonstracija gradnje inštruktorja gradnje prvi dan polaganja konstrukcije. Rok dobave Ytong stropa po dogovoru oz. v skladu z dinamiko napredovanja del na gradbišču.
 6. Komplet gradbenega orodja Ytong (lopatici širine 400 in 240 mm, zobato gladilko za nanos tankoslojne lepilne malte, mešalo za izdelavo Ytong lepilne malte, deska za izravnavo in vedro).
 7. Veljavnost cenika: od 2. 11. 2022 do nadaljnjega. Pridržujemo si pravico do sprememb cenika.

V ponudbo ni vključeno:

 1. Gradbeno-obrtniška dela (zidarska, betonska, hidroizolacije, ostrešje, strešna kritina, stavbno pohištvo ter ostala izvedbena dela).
 2. Geodetski načrt, geološko poročilo, ev. hidrološko poročilo, pridobivanje služnostne pravice, večje dodelave ali predelave projekta, zunanje ureditve, kot npr. oporni zidovi, kupec pred pričetkom projektiranja priskrbi lokacijsko informacijo ter na lastne stroške geodetski načrt.
 3. Vsi dodatni projekti izvedbe priključkov, ki jih v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja lahko zahtevajo mnenjedajalci.
 4. Morebitne modifikacije projekta so stvar posebnega dogovora – vendar s tem projekt izgubi značaj projekta Ytong hiše iz kataloga.

Dodatna storitev:

 1. Kot dodatno storitev ima investitor možnost najema tračne žage v skladu s cenikom in pogoji najema.
  Vse podrobnosti o pogojih najema je potrebno dogovoriti s prodajno službo.

Prodajni pogoji:

Vse cene so v EUR, dostavljeno in razloženo na gradbišču investitorja.
Palete na katerih so pakirani termo bloki, zidni bloki, zidne plošče ter dodatni program, neposkodovane odkupujemo po ceni 9 € za paleto.

Način plačila:

50% celotne vrednosti tipske hiše ob podpisu oz. najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe in sicer dveh delih:
– prvi obrok kupnine oz. aro v višini 10% pogodbene vrednosti;
– drugi obrok kupnine v višini 40% pogodbene vrednosti;
– tretji obrok kupnine v višini 50% pogodbene vrednosti po prejetju projektne dokumentacije,
v vsakem primeru pa najkasneje pred pričetkom dobave gradbenega sistema (materiala) Ytong na gradbišče.