Cena gradnje družinske hiše je največja neznanka za bodoče graditelje hiš, kajti nanjo vpliva mnogo dejavnikov in na nekatere od njih investitor pogosto niti nima vpliva. Finančna sredstva so seveda ključni moment pri sprejemanju odločitev glede načina gradnje hiše in njenih karakteristik.

Ceno gradnje Ytong hiš skupaj s projekti hiš, tlorisi in fotografijami boste našli tu.

Cena hiše je odvisna predvsem od naslednjih dejavnikov:

 • Vrste materiala.
 • Načina oz. vrste konstrukcije hiše in strehe.
 • Načina izvedbe (tudi samogradnja).
 • Tipa hiše (pritlična, večnadstropna, razgibanost tlorisa …).
 • Energijske učinkovitosti (varčna, nizkoenergijska, pasivna …).

Pri navajanju osnovnih dejavnikov, ki vplivajo na ceno gotove hiše na m2, pa ne smemo zanemariti izjemno velikega vpliva izbora nekonstrukcijskih materialov, kot so npr. keramične ploščice in kopalniška oprema, talne obloge (keramika, laminat, parket, preproge …), razsvetljava, ogrevalno-hladilna tehnika in različni dekoraterski elementi. Vsi ti materiali so dostopni v zelo različnih cenovnih razredih in njihov vpliv na končno ceno gradnje hiše je lahko ogromen.

Poglejmo še malce podrobneje dejavnike, ki smo jih navedli na začetku.

Pritlične hiše imajo že v osnovi najvišjo ceno, kajti njihov osnovni tloris je večji od tlorisa večnadstropne hiše, potrebnih je več zemeljskih del, večji temelj in streha. Na m2 je zato temu primerno več stroškov.

Večnadstropne hiše (npr. pritličje + mansarda in pogosto tudi klet) imajo manjši osnovni tloris, vendar običajno večjo skupno površino. Zato je potrebno manj izkopa, manjši sta tako temelj kot streha in strošek na m2 celotne površine hiše je zato manjši.

Cena hiše je odvisna od želja investitorja.
Cena hiše je odvisna od želja investitorja.

Največji vpliv na ceno hiše ima predvidena armirano betonska klet, kajti njena izvedba pomeni več zemeljskih del (izkopa) in več materiala (beton, armature, ostali materiali npr. različne vrste zidakov). Vrsta terena je prav tako zelo pomemben dejavnik, kajti veliki nakloni in skalnata sestava tal močno podražijo izkop in ostala dela.

Drugi pomemben dejavnik je razgibanost strehe, kajti ni vseeno, ali je streha le preprosta sodobna enokapnica, morda klasična dvokapnica, ali pa streha v več nivojih, tudi štirikapnica, z raznimi izvlečki (frčadami), strešnimi okni in podobnimi elementi. Vsak investitor se mora zavedati, da streho izdatno podražijo prav dodatni strešni elementi, kot so slemenjaki, krajniki, žlote in podobno.

Seveda pri ceni izvedbe strehe veliko vlogo igra tudi vrsta strešne kritine, ki jo proizvajalci nudijo v različnih kvalitetah in cenovnih razredih. Ponudba je ogromna, na voljo so opečne, betonske, jekleno pločevinaste kritine s posipom ali brez, bitumenske in vlaknasto cementne.

Na ceno gradnje hiše precej vpliva tudi odločitev za gradnjo energijsko učinkovite hiše (razred energijske učinkovitosti). Dejstvo je, da je odlična energijska učinkovitost postala že skoraj nujna kljub približno 10 % večji investiciji v gradnjo. Cene energije so že danes visoke, vprašanje je, kaj se bo dogajalo v prihodnosti. Energijsko učinkovita (nizkoenergijska, pasivna ali celo samozadostna hiša) s hkratno uporabo obnovljivih virov energije bo večjo investicijo v gradnjo povrnila že v roku največ 10 let uporabe. Stroški ogrevanja in hlajenja tovrstnih hiš so namreč veliko manjši od stroškov v klasično zgrajenih hišah.

Kaj je vključeno v ceno gradnje hiše do določene faze?

Hiša v tretji gradbeni fazi.
Hiša v tretji gradbeni fazi.
Hiša v tretji gradbeni fazi.
Hiša v tretji gradbeni fazi.

PRVA GRADBENA FAZA

Po ureditvi projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja se lahko začnejo konkretna dela, ki v okviru prve gradbene faze obsegajo pripravo zemljišča, zakoličenje in izkop gradbene jame. V to fazo sodi tudi izvedba temeljev in temeljne plošče. Ti stroški predstavljaj ca. 5 % celotne investicije, je pa njihova višina močno povezana z vrsto terena in predvsem obsegom izkopa.

DRUGA IN TRETJA GRADBENA FAZA

V drugi gradbeni fazi se postavi kletna plošča v podkletenih hišah. Nadaljevanje gradnje pa že sodi v tretjo gradbeno fazo, ki zajema gradnjo konstrukcije vseh etaž (tudi podstrešja), izvedbo strešne konstrukcije in krovska dela. Za obe fazi skupaj je treba predvideti ca. 42-45 % vrednosti hiše. Približno 30-35 % predstavlja strošek gradnje osnovne konstrukcije skupaj z medetažnimi ploščami, okrog 10-12 % pa je strošek postavitve ostrešja skupaj s kritino.

ČETRTA GRADBENA FAZA

V tej fazi se izvede veliko različnih del, s katerimi je hiša pripravljena na končno ureditev za bivanje:

 • Gradnja predelnih notranjih zidov.
 • Izdelava betonskih tlakov (estrih), kar predstavlja ca.10 % stroškov gradnje hiše.
 • Napeljava vseh instalacij (vodovodnih, električnih, plinskih, telekomunikacijskih) s postavitvijo izbranega sistema ogrevanja in pomeni ca.11 % stroškov.
 • Vgradnja stavbnega pohištva (okna in vhodna vrata) s senčili je ca.10% stroškov.
 • Izvedba notranjih in zunanjih ometov in izvedba izolacijskega ovoja stavbe (fasade) predstavlja ca. 9-10 % stroškov.
 • Ključavničarska dela.
 • Polaganje keramike in kamna ter vgradnja okenskih polic.

PETA GRADBENA FAZA = HIŠA NA KLJUČ

To je faza, v kateri so izvedene hiše, ki jih na trgu lahko najdete pod oznako »hiša na ključ« in pomeni hišo, ki je pripravljena za takojšnjo vselitev.
Dela, ki se izvedejo v okviru faze » na ključ« in pomenijo približno 7-10 % proračuna, so še:

 • Slikopleskarska dela.
 • Zaključitev instalacij (tudi montaža sanitarnih elementov).
 • Polaganje talnih in stenskih oblog.
 • Steklarska dela.

Na končno ceno gradnje hiše močno vpliva kakovost izbranih materialov, ki so uporabljeni v zadnjih fazah gradnje, npr. stavbnega pohištva s senčili, keramike, talnih oblog (parket), sanitarne opreme, izbire vrste ogrevalnega sistema ipd.

V ceni paketa Ytong hiše je vrsta postavk, ki pomagajo znižati stroške gradnje, saj so v paketu vključeni vsi elementi za osnovno konstrukcijo hiše, dodanih pa je tudi cela vrsta brezplačnih ugodnosti, celo brezplačen projekt za gradnjo. Preverite, kaj vse je v paketu Ytong hiša.

Imate morda svoj projekt za gradnjo hiše? Brez skrbi, tudi za to imamo rešitev. Pripravimo vam namreč popis materiala in ponudbo za gradnjo z Ytong sistemom ter z izkušeno ekipo strokovnjakov poskrbimo za vsa vaša tehnična vprašanja.

Hitra gradnja z Ytong elementi
Hitra gradnja z Ytong elementi

Cena hiše – odločanje med pasivno, nizkoenergijsko in klasično gradnjo

Vsaka novogradnja pomeni dodaten poseg v naš življenjski prostor. Gre za obremenitev našega okolja, kar je odvisno od naše odločitve. Tudi odločitve, za kakšno izvedbo hiše v smislu energetske učinkovitosti in uporabljenih materialov se bomo odločili.

Oikos – naš življenjski prostor

Beseda ekologija izvira iz grške besede oikos, ki pomeni hišo, dom, življenjski prostor. Ekologija in naš dom sta torej tesno povezana, in to ne le na besednem nivoju.

Pomembnejša je gotovo povezava ekologije in doma/hiše v smislu skrbi za okolje in čuvanja naše narave z upoštevanjem osnovnih smernic za gradnjo hiše, ki bo imela tako med samo gradnjo kot tudi kasneje, v času njene uporabe, minimalen vpliv na okolje.

Večina ljudi in s tem tudi mnogi bodoči graditelji hiš je vse bolj ekološko ozaveščenih in sodobni načini gradnje, ki temeljijo na izboru naravnih, mineralnih materialov, si počasi, a vztrajno utirajo pot. To so ekološki in trajnostni materiali, kar pomeni, da so narejeni iz naravnih surovin, za njihovo proizvodnjo je porabljeno minimalno energije in mogoče jih je reciklirati.

S pravilno izbiro materialov za gradnjo lahko torej vsakdo prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja in s svojo ozaveščenostjo poskrbi za manjše emisije CO2 tudi dolgoročno.

Cena hiše – odločanje med pasivno, nizkoenergijsko in klasično gradnjo

Običajno, klasično hišo lahko zgradi praktično vsak. To so hiše, ki jih gradimo že desetletja, sprememb ni bilo prav veliko. Kakovostno nizkoenergijsko hišo vam bo gotovo znal načrtovati skoraj vsak arhitekt ali projektant, boste pa morali biti zelo previdni pri izbiri izvajalca. Pasivne ali celo (skoraj) nič energijske (samozadostne) hiše pa so že večji izziv, s katerim se ukvarjajo strokovnjaki, ki so se dobro izobrazili na področju projektiranja in gradnje hiš ter ostalih stavb v pasivnem standardu. Treba se je namreč zavedati, da gradnja hiše v boljšem energijskem standardu pomeni 8-12 % večjo investicijo, zato morate v proces gradnje vključiti prave ljudi s pravim znanjem.

Dejstvo je, da se je včasih gradilo bolj »po domače«, zidarji niso ravno sloveli po natančnosti in na koncu je malta prekrila vse vidne napake. Danes tak način gradnje ne zdrži več.

Hiša mora biti izdelana precizno, paziti je treba na vse predvidene detajle in jih izvesti skladno s projektom in predpisi ter uporabiti predvidene materiale. Vsaka napaka namreč pomeni večjo porabo energije v času uporabe hiše. Končni stroški oskrbovanja hiše z energijo bodo zaradi napak pri izvedbi večji od načrtovanih in investicija zato dolgoročno višja oz. se morda niti ne bo povrnila. S pravilnim pristopom h gradnji vaše energijsko varčne hiše se vam bo večja začetna investicija povrnila v nekaj letih.

Z Ytong elementi gradimo energijsko učinkovite hiše.
Z Ytong elementi gradimo energijsko učinkovite hiše.
Z Ytong elementi gradimo energijsko učinkovite hiše.
Z Ytong elementi gradimo energijsko učinkovite hiše.