Sodobna gradbena praksa vse bolj podlega interesom kapitala oziroma investitorjev po ustvarjanju čim večjega dobička. Žal vse prepogosto na račun kakovosti in kasnejših dodatnih stroškov obnove.

Kaj se je pravzaprav v načinu gradnje spremenilo v letih ekspanzije, torej v obdobju pred začetkom recesije, ki je gradbeni in nepremičninski trg izjemno hudo prizadela leta 2008?

Izgnani zidaki

V boju za naročila in pod pritiski investitorjev so gradbena podjetja pričela uporabljati načine gradnje s katerimi so zmanjšala stroške tako materiala kot tudi delovne sile. Začeli so uporabljati veliko armiranega betona, uvažali cenene surovine in izdelke (včasih sporne kakovosti) iz tujine ter zmanjšali vse kriterije na minimum. Naenkrat ni bilo več stavbe z zidanimi stenami. Vsepovsod so začele rasti betonske kletke, zidane stene in klasični materiali za gradnjo so izginili iz projektov. Pregradne stene so bile večinoma suho-montažne, njihova kakovost pa zaradi varčevanja pogosto vprašljiva. Le tu in tam je bilo še moč zaslediti kakšno manjše polnilo v zunanjih stenah narejeno iz zidakov, npr za izvedbo parapetov. Če pa so že uporabili zidake za gradnjo zidov, pa so izbrali najmanjšo možno debelino, zato so ponekod tudi zunanje stene debele le 20 cm.

Na takšne zunanje zidove, ki sicer ustrezajo minimalnim kriterijem nosilnosti in protipotresne varnosti, so običajno namestili toplotnoizolacijsko oblogo iz EPS plošč, po domače stiropor, v večjih debelinah in s tem zadostili tudi minimalnim kriterijem za toplotno zaščito stavb.

Armirani beton je gotovo neizbežen in kakovosten material za gradnjo, vendar le ob namenski in primerni uporabi za določene aplikacije in stavbe.
Beton in stiropor sta žal lahko idealna kombinacija za tesno zaprto, paro-nepropustno stavbo. V situaciji, ko je vse skupaj zgrajeno zelo hitro ter se nima časa sušiti, kar se je zaradi hitrosti gradnje zelo pogosto dogajalo, je takšna stavba tudi zelo vlažna. Presežek vlage zaradi zunanje zatesnjene fasade ne more v okolico, zato se odvaja v notranjost stavbe.

Presežek vlage v notranjosti, ki je ne odvajamo na primeren način, pa pomeni zelo nezdravo bivalno okolje, v katerem se lahko razvijajo plesni in alge. Prevelika hitrost takšne gradnje se poleg tega odraža tudi na slabi kakovosti raznih detajlov kot so ometi, tla, ploščice in podobno. Kar nekaj takšnih projektov poznamo, katerih kakovost ob zaključku gradnje je bila zelo slaba, cene kvadratnega metra pa so vseeno letele v nebo.

Sodobna gradnja je lahko zelo kakovostna

Sodobna gradnja pa vendarle ni kar povprek slaba. Pravzaprav se kakovost v zadnjih letih celo izboljšuje. Premišljeno načrtovanje in uporaba primernih sodobnih gradbenih materialov je pravi recept za kakovostno in trajnostno zgrajeno stavbo.

Različne vrste stavb zahtevajo različne vrste in dimenzije materialov za gradnjo. Povsem logično je, da bo velika industrijska hala zgrajena drugače kot enodružinska stanovanjska hiša.

Katere izdelke torej uporabiti v različnih stavbah?

V praksi se arhitekti, projektanti in gradbinci srečajo z zelo različnimi stavbami. Ne le po obliki in velikosti temveč tudi po namenu. Načrtovanje in gradnja manjše delavnice je neprimerno lažje od na primer velikega stanovanjskega kompleksa ali ogromne industrijske hale.

Veliko pozornost je gotovo potrebno nameniti izbiri primernih materialov, da bo stavba ustrezala predpisom in na koncu tudi služila svojemu namenu. Koncern Xella, kot eden največjih ponudnikov sodobnih gradbenih materialov na svetovnem trgu, pokriva večino potreb po različnih vrstah materialov za gradnjo v vseh objektih.

Mineralni materiali za gradnjo Ytong, Silka in Hebel ter toplotna izolacija Multipor so trajnostni in visoko kakovostni sodobni gradniki, ki jih lahko uporabimo za gradnjo in toplotno izolacijo vseh vrst stavb.

Ytong sistem gradnje

Ytong so različni elementi za gradnjo iz porobetona: zidaki različnih dimenzij, dodatni gradbeni elementi za izvedbo detajlov, stropni elementi za izvedbo polmontažnega stropa. Najnovejša pridobitev pa so stenski paneli velikega formata za izvedbo predelnih sten.


Ytong zidaki in ostali elementi za gradnjo

Ytong stenski paneli velikega formata

Sistem Ytong strop

Ytong porobeton ima zelo dolgo tradicijo tudi na slovenskih tleh, kajti vrsto let so ga uporabljali predvsem za gradnjo predelnih zidov in izvedbo manjših detajlov tako v stanovanjski kot tudi nestanovanjski gradnji. Danes Ytong pokriva veliko več aplikacij, zelo močno pa je prisoten v družinskih hišah, kjer pokrije prav vse detajle gradnje, kar pomeni, da je nabor proizvodov Ytong tako obsežen, da lahko le z njim zgradimo celotno hišo –vse zunanje in notranje zidove, vse potrebne armirane vezi, strope in strešno ploščo pa tudi vse manjše detajle.


Družinska hiša Ytong sistem gradnje

Zelo podobno kot družinske hiše, torej z uporabo celotnega sistema Ytong, lahko zgradimo tudi stanovanjske in poslovne stavbe do 3 etaže.


Stanovanjski blok v Ytong sistemu

V večjih večstanovanjskih ter poslovnih stavbah uporabljajo predvsem Ytong zidake kot polnilo v zunanjih zidovih, za notranje predelne zidove, za izvedbo detajlov v sanitarnih prostorih, za balkonske ograje. V zadnjem obdobju pa zidake za notranje predelne stene že nadomeščajo stenski paneli velikega formata, izdelani po naročilu za vsak projekt posebej, s katerimi je gradnja izjemno hitra in suha.


Vgradnja Ytong stenskega panela

Ytong je od nekdaj nepogrešljiv tudi v industrijski gradnji (tudi za kmetijske stavbe), kjer ga cenijo ne le zaradi izjemne prilagodljivosti elementov pač pa zaradi izvrstne požarne odpornosti. Poznamo kar nekaj primerov, ko je po požaru v podobnih stavbah nepoškodovan obstal le še Ytong zid. V industrijske stavbe tako običajno vgradijo Ytong zidake kot polnilo zunanjih in notranjih zidov ter za gradnjo manjših prostorov, npr. pisarn in sanitarij v notranjosti, Ytong pogosto uporabijo tudi za izvedbo aneksa k industrijski stavbi ter za prenovo.


Industrijska hala

SILKA silikatni zidaki

Gre za zidake, ki so sicer namenjeni predvsem gradnji notranjih in zunanjih zidovi, tradicionalni pa so predvsem v zahodni Evropi. Pri nas jih poznamo predvsem kot zidake, ki so kompaktni in masivni ter zato izjemni pri doseganju kriterijev zvočne izolativnosti v stavbah.

Silka si zelo dobro utira pot v slovenske stavbe. V projekte, tako stanovanjske kot tudi nestanovanjske gradnje, je lahko umeščena samostojno ali pa nastopa kot dopolnilo Ytong sistemu. Silikatne zidake namreč predvsem zaradi vrhunske zvočne izolativnosti, tlačne trdnosti ter požarne odpornosti, vse bolj uporabljajo za izvedbo delov gradbene konstrukcije, ki jih je težko ali povsem nemogoče izvesti z drugimi gradbenimi materiali.

Silka zidaki so še posebej primerni za prostore, kjer je zvočna zaščita zelo pomembna, kot so bolnišnice, vrtci, hoteli, stene med stanovanjskimi enotami itd. Idealni so tudi za zagotavljanje visoke požarne varnosti, saj znaša požarna odpornost 200 mm ometanega zidu tudi do 240 REI. S tem Silka gotovo sodi med nepogrešljive sodobne gradbene materiale.

Hebel armirane plošče

Hebel so veliki gradbeni elementi iz armiranega porobetona: velike armirane stenske, medetažne in strešne plošče za masivno montažno gradnjo industrijsko-poslovnih zgradb.

Hebel armirane strešne plošče


Hebel armirane stenske pplošče

Hebel armirane medetažne plošče

Hebel armirane porobetonske plošče običajno uporabljajo za gradnjo proizvodnih hal, skladišč, logističnih centrov, kmetijskih farm, večjih poslovnih stavb in podobnih stavb večjih dimenzij.

Uporabijo jih tako za izvedbo zunanjih zidov, kjer jih pritrdijo na vnaprej pripravljeno konstrukcijo, kot tudi za izvedbo masivnih stropov in streh. Njihova največja prednost je gotova izjemno hitra vgradnja, toplotna izolativnost in vrhunska požarna odpornost, kar je za tovrstne stavbe še posebej pomemben kriterij.


Gradnja velike hale s Hebel ploščami

Multipor toplotna izolacija

Multipor je na področju toplotno-izolacijskih plošč edinstven v trajnosti in kakovosti. To so mineralne toplotno-izolacijske plošče iz porobetona, namenjene za toplotno izolacijo zunanjih zidov na zunanji ali notranji strani ter za izolacijo streh in stropov.

Multipor je negorljiv, masiven toplotno-izolacijski material, ki ne vsebuje vlaken in zato ne draži dihalnih poti.


Multipor za kontaktne fasade

Multipor strope in notranje zidove

Multipor za ravne strehe

Multipor toplotno izolacijske plošče so gotovo eden najsodobnejših materialov na področju toplotnih izolacij. Ponašajo se z certifikatom Nature Plus (NATUREPLUS je certifikat, ki potrjuje, da gre za trajnostni material, ki ne vsebuje toksinov in ne sprošča strupenih emisij v okolje), mogoče pa jih je tudi v celoti reciklirati.

Multipor uporabljajo za toplotno izolacijo vseh vrst stavb. Celotne kontaktne fasade običajno najpogosteje izvajajo na družinskih hišah in stanovanjsko poslovnih stavbah, izolacija ravnih streh pa se izvaja na vseh vrstah stavb.


Družinska hiša s fasado Multipor

Zelo pomembna je vloga Multiporja kot notranje izolacije predvsem pri spomeniško zaščitenih stanovanjskih in poslovnih stavbah. Na teh toplotne izolacije na fasadah ni dovoljeno izvesti, zato z Multipor ploščami toplotno izolirajo zunanje zidove na notranji strani.

Izjemen primer sodobne gradnje

Arhitekt, ki želi zgraditi resnično kakovostno stavbo, bo uporabil materiale z najboljšimi lastnostmi. Kar pa ne pomeni, da mora izbrati le enega. Zakaj ne bi uporabil več materialov, ki so med seboj kompatibilni in jih v stavbo umestil na način, da bodo zadostili najstrožjim kriterijem ali pa jih celo presegli. Takšen projekt so si zamislili v biroju POINT d.o.o. in nastal je sodoben vrtec v Notranjih Goricah. Za izvedbo nosilnih zidov vrtca so uporabili Ytong zidne bloke, ki poleg trdnosti zagotavljajo tudi odlično toplotno izolativnost zidov. Za predelne stene so poleg Ytong blokov na določenih delih stavbe vgradili silikatne zidake Silka, s katerimi so zagotovili visoko zvočno izolativnost in tako močno zmanjšali prehajanje zvoka med prostori. Ker je objekt zgrajen v nizkoenergijskem razredu, so zunanje zidove na določenih predelih še dodatno toplotno izolirali s ploščami Multipor.

Za izvedbo ene stavbe so uporabili tri vrste materialov- vse mineralne, trajnostne, negorljive in okolju prijazne. To je prava SODOBNA GRADNJA.


Vrtec v Notranjih Goricah