Izraza pasivna in nizkoenergijska gradnja sta pred leti postavila nekaj novih izzivov v razumevanju stanovanjske gradnje. V želji po zmanjševanju rabe energije v stavbah, predvsem pa rabe energije za ogrevanje, se je pojavilo nekaj mejnikov, ki opisujejo energijsko učinkovitost stavbe.

Energijsko učinkovita hiša oz. stavba naj bi imela rabo energije za ogrevanje manjšo od 50 kWh na kvadratni meter uporabne površine na leto, nizkoenergijska hiša oz. stavba pa pod 25 kWh/m2a. Pri obeh je predvideno naravno prezračevanje. Pasivna hiša naj bi imela rabo energije za ogrevanje manjšo od 15 kWh/m2a, vendar je obvezno prisilno prezračevanje z rekuperacijo in opravljen »Blower-door« test. Na tem mestu pa se raje vprašajmo, ali potrebujemo zahtevne strojne inštalacije, ali je mogoče le s toplotno izolacijo ovoja stavbe zmanjšati energijske izgube na primerno nizko raven.

Kako se določi raba energije za ogrevanje v stavbah?

Končni rezultat za rabo energije za ogrevanje stavb dobimo, če od vseh energijskih izgub odštejemo energijske dobitke. Največji delež energijskih izgub predstavljajo transmisijske izgube skozi ovoj stavbe. Manjši delež predstavljajo izgube zaradi prezračevanja, ki so odvisne od zasedenosti prostorov. Energijski dobitki so lahko posledica sončnega sevanja skozi zastekljene površine (orientacija, naklon in velikost zastekljenih površin) ali notranjih virov toplote (ljudje, naprave,…).

Kako uporabiti sistema Ytong in Multipor na ovoju stavbe?

Čeprav je bilo mogoče tudi samo z zidaki Ytong graditi energijsko učinkovite stavbe, predstavlja hkratna uporaba zidakov Ytong in toplotno-izolacijskih plošč Multipor zmagovito kombinacijo za energijsko učinkovito gradnjo.

Toplotno izolacijske plošče Multipor
Toplotno izolacijske plošče Multipor
Termoblok Ytong debeline 40 cm λ =0,087 W/mK
Termoblok Ytong debeline 40 cm λ =0,087 W/mK

Sistema Ytong in Multipor za zunanje stene

Če oba sistema, sistem Ytong za nosilne zunanje zidove in sistem Multipor, ki predstavlja toplotno izolacijski material, združimo, dobimo kakovostne nosilne zunanje zidove z izredno nizko vednostjo za toplotno prehodnost.

Razpredelnica : Toplotne prehodnosti zidov s toplotno-izolacijskimi ploščami Multipor
Razpredelnica : Toplotne prehodnosti zidov s toplotno-izolacijskimi ploščami Multipor

Poleg izredno nizke toplotne prehodnosti in s tem povezanih minimalnih energijskih izgub dobimo z uporabo Ytong in Multipor izdelkov tudi požarno varne in paroprepustne zunanje stene. Toplotno-izolacijska fasada izdelana z Multiporjem je kompaktna, masivna in ne odmeva, ko potrkate nanjo. Je tudi izjemno estetska ( ni valovita) in trajna, kar pomeni, da je ni potrebno zamenjati – se ne iztroši, kot je to značilno za druge toplotno-izolacijske materiale.

Izvedba fasade: polaganje Multipor plošč na Ytong zid
Izvedba fasade: polaganje Multipor plošč na Ytong zid
Hiša iz Ytong zidakov toplotno izolirana z Multipor ploščami
Hiša iz Ytong zidakov toplotno izolirana z Multipor ploščami

Sistema Ytong in Multipor za stropove in strehe

Ytong strop je monolitna, srednje težka nosilna strešna ali stropna konstrukcija, ki v kombinaciji s toplotno izolacijo Multipor nudi zelo dobro toplotno zaščito in paroprepustnost pozimi, v poletnem času pa masa konstrukcije preprečuje pregrevanje podstrešnih prostorov. Poleg tega je izvedba Ytong stropa (oziroma strehe) izredno enostavna in omogoča hitro gradnjo, površine pa so izredno ravne in enostavne za nadaljnjo obdelavo.

Pri strehah ima, poleg toplotne izolativnosti, velik pomen tudi toplotna stabilnost strešne konstrukcije in s tem povezan fazni zamik prehoda toplote. Z dodano toplotno izolacijo Multipor v debelini 20 cm znaša toplotna prehodnost tako izdelane konstrukcije le 0,15 W/m2K, kar je idealno za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo.

Prednosti uporabe porobetona Ytong v nizkoenergijskih in pasivnih stavbah

Z izdelki Ytong in Multipor je mogoče izdelati elemente ovoja stavbe z izredno nizkimi energijskimi izgubami. Celoten ovoj stavbe je tudi zrakotesen. Tako izdelan ovoj stavbe skupaj s kakovostnim stavbnim pohištvom močno prekaša vse do sedaj veljavne standarde in priporočila stroke. Zaradi izredno nizkih potreb po energiji za ogrevanje stavbe, se lahko odpovemo tudi centralnim prezračevalnim sistemom. Kljub naravnemu prezračevanju je še vedno mogoče doseči rabo energije za ogrevanje manjšo od 15 kWh/m2!

Pasivna hiša pri Preboldu
Pasivna hiša pri Preboldu