Načrtovanje hiše obsega veliko različnih detajlov in tehničnih podrobnosti,  ki povprečnemu investitorju nisi ravno blizu. Prav zato je pomembno, da odnos med investitorjem in  projektantom temelji na odprti komunikaciji in zaupanju .

Projektant mora dobro poznati investitorja in projekt prilagoditi ne le njegovim željam pač pa tudi zmožnostim ter poskrbeti za optimalno porabo načrtovanih investicijskih sredstev. Hkrati pa mora tudi investitor vedeti, kaj želi, da mu bo projektant znal kar najbolje svetovati. V nasprotnem se bo projektant držal osnovnih smernic gradbene zakonodaje in upošteval minimalne predpisane pogoje za gradnjo stanovanjske hiše, kar pa običajno ni optimalna rešitev.

Različne detajle v projektu je mogoče optimizirati na način, da bodo z vloženimi sredstvi  izvedeni kakovostno ter skladno s pričakovanji investitorja in posledično tudi močno znižali stroške v prihodnosti ter celo prinašali dolgoročne prihranke.

Zelo pomemben del projekta, je zato gotovo tudi debelina zunanjega zidu in z njo povezana toplotna izolativnost, kjer se ponuja nešteto možnosti izvedbe s tem pa tudi prihrankov ali nepotrebnih dodatnih oziroma previsokih stroškov.

Načrtovanje energijske učinkovitosti družinske hiše

Pri načrtovanju energijsko učinkovitih hiš  se je potrebno držati nekaj osnovnih pravil:

  • Izbira lokacije stavbe: Toplotne izgube, s tem pa tudi potreba po ogrevanju, so v krajih s hladnejšim podnebjem večje kot v krajih, kjer so zime mile.
  • Orientacija stavbe: Zasnova arhitekture, razporeditve prostorov in zasteklitve naj sledi prastarim načelom stavbarstva in gradnje bioklimatskih stavb – več zasteklitve na južni oziroma jugozahodni strani, servisni prostori z minimalnimi zastekljenimi površinami na severni strani,…
  • Izbira gradbenih sistemov in materialov za toplotno zaščito stavbe: Veliko gradbenih sistemov z različnimi materiali zagotavlja primerno toplotno zaščito stavbe, pomembno pa je, kakšne vrednosti oziroma prihranke želimo dosegati.
  • Izbira ogrevalnega sistema: Če smo se potrudili pri prvih treh pravilih načrtovanja energijsko učinkovite stavbe, nam za ogrevalni sistem ne preostane več veliko dela. V nasprotnem primeru se je potrebno posvetiti vrsti energenta in načinu ogrevanja, pomembno pa je, da uporabimo obnovljive vire energije.

Energijsko učinkovite stavbe morajo svoje ime potrjevati skozi vse leto, ne samo v času ogrevalne sezone. Ni dovolj, če imamo vgrajenih nekaj toplotnih črpalk in za ogrevanje ne uporabljamo fosilnih goriv, pomembna je tudi energijska učinkovitost v poletnem času, torej zagotavljanje primernih bivalnih pogojev brez klimatskih naprav, kar je vsekakor izvedljivo.

Tokrat si bomo pobliže ogledali, kakšen gradbeni sistem za izvedbo toplotno-izolacijskega zunanjega zidu je smiselno izbrati.

Ytong zidaki za izvedbo zunanjih zidov

Zidaki  iz porobetona Ytong so znani po svoji porozni strukturi, ki ima zasluge za eno od njegovih najpomembnejših lastnosti, to je za odlično toplotno izolativnost. Porozna struktura izdelkov Ytong pomeni velik delež zaprtih por v katere je ujet mirujoč zrak. Dandanes vsi že dobro vemo, da je prav zrak daleč najboljši toplotni izolator.

V spodnji tabeli so navedene toplotne prevodnosti (λ) nosilnih gradbenih materialov, kjer manjša vrednost pomeni boljšo toplotno izolativnost. Očitno je, da se Ytong porobeton po toplotni izolativnosti uvršča na sam vrh seznama in je celo boljši od lesa, za katerega večina ljudi meni, da je skoraj sinonim za toploto.

Toplotna prevodnost (λ; W/mK)
Porobeton YTONG 0,084 – 0,12
Les iglavcev 0,14 – 0,18
Les listavcev 0,21 – 0,25
Porozna opeka 0,16 – 0,30
Votla opeka 0,52 – 0,61
Polna opeka 0,47 – 0,76
Nearmiran beton 2,0 – 2,1
Armiran beton 2,3 – 2,4

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, ki je podlaga za določitev sestave zunanjega zidu, določa njegovo maksimalno toplotno prehodnost U pri  0,28 W/m2K.  Dva zidaka za gradnjo nosilnih zidov iz nabora Ytong zidakov več kot dosegata ta kriterij, pravzaprav ga krepko presegata. To sta Ytong Termo Premium  z 0,17 in Ytong Termo z 0,21 W/m2K, kar je veliko pod zakonsko mejo.

Kaj to pravzaprav pomeni? Zelo preprosto –  če za gradnjo hiše uporabimo ali Ytong Termo Premium ali Ytong Termo zidak, na zunanji zid ni potrebno namestiti dodatne toplotnoizolacijske fasade, pač pa lahko  izvedemo kar tankoslojni omet in zaključni sloj.  Takšen Ytong zid  torej že brez dodatne toplotne izolacije nudi odlično toplotno zaščito in ustreza kriterijem Pravilnika o toplotni zaščiti stavb.  Zadostna debeline Ytong zidu brez dodatne toplotne izolacije tako omogoča celo izvedbo nizkoenergijske hiše.

Z namestitvijo dodatne izolacijske obloge na Ytong obodni zid pa hitro preskočimo celo pod kriterije za pasivne hiše.

Katero izvedbo toplotnoizolacijskega sistema zunanjega zidu izbrati?

Prvo merilo je gotovo zakonsko določen kriterij toplotne izolativnosti zunanjega zidu, ki ga je potrebno izpolnjevati. Vse druge odločitve so povezane s preferencami posameznega investitorja, zato je pomembno upoštevanje  več vidikov za najbolj optimalno izvedbo.

Večina toplotnih izolacij ima omejeno trajnost oziroma drugače povedano- s staranjem se toplotnoizolacijske lastnosti poslabšajo.  Izjema je toplotna izolacija iz porobetona- Multipor, ki ima v celoti mineralno, trdno sestavo in z leti ne izgubi toplotnih lastnosti. To velja tudi za osnovni konstrukcijski material Ytong, kateremu se s staranjem prav tako ne spremenijo lastnosti.

Kakšno debelino zunanjega zidu potrebujem in koliko lahko prihranim

Slika: Vgradnja Multipor izolacijske plošče

Iz tega sledi, da je z vidika trajnosti in ohrajanja toplotnoizolativnih lastnosti najbolje izbrati  Ytong zid (primerne Ytong zidake smo navedli v prejšnjem poglavju) , ki je že v osnovi zadosti toplotno izolativen. Za še boljše toplotnoizolativne lastnosti pa je najprimerneje na Ytong  zid namestiti Multipor izolacijske plošče za kontaktne fasade.  Takšen sistem zidu ima odlično toplotno izolativnost hkrati pa je trajen, kajti Multipor plošč ni potrebno zamenjati zaradi slabšanja lastnosti ali propadanja.

Gotovo nas v prihodnosti čakajo ostrejša in dražja merila glede varovanja okolja, v kar bodo uvrščeni tudi gradbeni odpadki in njihovo odstranjevanje in recikliranje.  Ne le, da sta tako Ytong kot tudi  Multipor povsem naravna materiala, ki se lahko v primeru odstranjevanje zmeljeta in uporabita v naravi za različne neškodljive namene (npr. vračanje v proizvodnjo, zasipanje, ..), sta tudi trajna in imata izjemno dolgo življenjsko dobo. Z njunim recikliranjem gotovo ne boste imeli stroškov v prihodnosti.

Primeri različnih vrst zunanjih zidov pri tipskih Ytong hišah

V vseh projektih Ytong hiš je predvidena izvedba zunanjega nosilnega zidu z Ytong Termo ali Termo Premium zidaki v debelini 40 oziroma 48 cm. V nobenem primeru na takšen zid (z vidika regulative) ni potrebno dodati toplotne izolacije. Seveda pa dodatna plast izolacije pripomore k zmanjšanju stroškov porabljene energije za ogrevanje in hlajenje. Pogledali si bomo dve značilni  tipski Ytong hiši z različnimi izvedbami zunanjega zidu in njihov vpliv na končno ceno kvadratnega metra površine hiše v 4. gradbeni fazi.

V preglednicah so prikazane cene kvadratnega metra hiše (4. gradbena faza) pri izbranem sistemu zunanjega zidu ter toplotna prehodnost. Razlike v cenah niso velike, lahko pa je doprinos k skupni energetski bilanci hiše v vseh letih uporabe izjemno velik.

Ytong hiša Tina

Tina je simpatična hiška za 4-5 člansko družino s 143 m2 površine, ki premore 4 spalnice in velike steklene površine.

Ytong Tina, zelo dobra nizkoenergijska hiša
Slika: Tipska hiša Tina

Vrsta zunanjega zidu Cena* v € /m2 stanovanjske površine (brez DDV) Toplotna prehodnost zidu U (W/m2K)
Ytong Termo brez dodatne toplotne izolacije s tankoslojno fasado 795,76 0,21
Ytong Termo z dodatno toplotno izolacijo Multipor debeline 10 cm 817,45 0,14
Ytong Termo z dodatno toplotno izolacijo Multipor debeline 15 cm 823,31 0,12
Ytong Termo z dodatno toplotno izolacijo Multipor debeline 20 cm 829,83 0,11
Ytong Termo Premium brez dodatne toplotne izolacije s tankoslojno fasado 818,03 0,18

*Cena je informativna in izhaja iz cenika Ytong izdelkov iz leta 2020.

Ytong hiša Vera

Vera sodi med najbolj priljubljene Ytong hiše. Prepričani smo, da jo družine izberejo zaradi premišljene razporeditve prostorov na relativno omejeni površini, kajti Vera na svojih 123 m2 nudi kar 4 spalnice.

Ytong Vera, nizkoenergijska hiša

Vrsta zunanjega zidu Cena* v € /m2 stanovanjske površine (brez DDV) Toplotna prehodnost zidu U (W/m2K)
Ytong Termo brez dodatne toplotne izolacije s tankoslojno fasado 556,80 0,21
Ytong Termo z dodatno toplotno izolacijo Multipor debeline 10 cm 580,33 0,14
Ytong Termo z dodatno toplotno izolacijo Multipor debeline 15 cm 586,69 0,12
Ytong Termo z dodatno toplotno izolacijo Multipor debeline 20 cm 593,76 0,11
Ytong Termo Premium brez dodatne toplotne izolacije s tankoslojno fasado 578,89 0,18

*Cena je informativna in izhaja iz cenika Ytong izdelkov iz leta 2020.

Razlika med najdražjo in najcenejšo rešitvijo je pri Veri je približno 37 €, kar pomeni 4546 € absolutne razlike v ceni gradnje hiše do 4. gradbene faze.

Narediti je seveda mogoče še več primerjav, kar posamezniku gotovo precej olajša presojo, koliko je že na začetku gradnje pripravljen (ali sposoben) investirati v manjše stroške ogrevanja in hlajenja načrtovane hiše v prihodnosti, torej v času, ko bo družina v hiši živela in jo maksimalno uporabljala..

Ne glede na to, kakšen sistem zunanjega zidu bomo izbrali, toplota vedno išče najkrajšo pot na prostost. Naloga prav vseh elementov ovoja stavbe, ne le izbranega zunanjega zidu, pa je to pot toploti v največji meri preprečiti, saj je vso izgubljeno toploto potrebno nadomestiti, to pa seveda ni poceni. Izvedite več o toplotnih mostovih.

Za izračune in primerjave različnih variant zunanjega zidu z dodatno toplotno izolacijo Multipor ali brez nje, nam lahko pošljete tlorise in prereze vaše hiše preko našega obrazca in pripravili vam bomo izračun materiala za vaš objekt. VEČ KLIKNI TUKAJ