Kaj je lokacijska informacija in zakaj je pomembna?

Lokacijska informacija je potrdilo iz uradne evidence in ni nujen je pa vseeno zelo pomemben dokument pri gradnji hiše, saj predstavlja pomemben in zanesljiv vir informacij za projektanta in investitorja.

Poznamo 3 različne tipe lokacijskih informacij, najobsežnejša pa je prav ta, ki jo bomo pridobili za gradnjo hiše in je pomembna predvsem za projektanta oziroma arhitekta. V njej so namreč navedeni vsi osnovni pogoji, ki opredeljujejo vrsto in način gradnje ter njeno uporabnost oziroma namembnost na posamezni parceli.

Lokacijska informacija tako strnjeno in jasno zapisano vsebuje naslednje informacije o:

  • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele,
  • namenski rabi prostora,
  • območjih varovanj in omejitev,
  • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen,
  • prostorskih ukrepih

Gornje navedbe laiku ne pomenijo veliko, projektantu pa dajo osnovne smernice za načrtovanje objekta in uskladitev želja investitorja s predpisi oziroma pogoji, ki veljajo za njegovo parcelo.

Dopustna gradnja

Marsikdo je presenečen, ko izve, da mu na lastni parceli pač ne bo dovoljeno zgraditi kakršnegakoli objekta in ga tudi uporabljati za kakršenkoli namen.

Prav te omejitve ali pa če na stvari pogledamo bolj pozitivno, lahko rečemo tudi okviri, so zapisani v lokacijski informaciji. Pove nam torej, kaj je dopustno. Sem sodijo naklon in barva strehe, smer slemena, razmerje stranic hiše in njena velikost, odmiki od meja s sosedi. Marsikje, še posebej v bolj ruralnem okolju ravna streha na družinski hiši ni dopustna in za takšen projekt ne boste dobili gradbenega dovoljenja.

In ja, lokacijska informacija se včasih res zdi kot nebodigatreba, kajti predpisuje tudi barvo fasade in stavbnega pohištva ter vrsto senčil. Ne dovoljuje kakršnekoli arhitekture hiše, pač pa mora biti ta usklajena z lokalnim okoljem.

Vsi ti pogoji morda na prvi pogled res delujejo zelo strogo, skoraj neživljenjsko (po pravici povedano včasih tudi so pretirano zaostreni) , toda večinoma za njimi stoji dober namen. Gre za vsaj približno enotnost arhitekture, barvne palete ter urbanistične urejenosti na določenem geografskem področju. Pomembna je seveda tudi zaščita bodočih sosedov, kajti nihče ne bi želel gledati novogradnje bodočega soseda le par centimetrov od dnevne sobe. Domišljija nekaterih investitorjev namreč ne pozna meja, kar se jasno odraža v nekaterih mlajših slovenski naseljih, kjer je moč videti raznorazne »arhitekturne presežke«. Dejstvo je, da skandinavska hiška živih barvali ter starorimski stebri res ne sodijo v klasično slovensko okolje. In prav takšne in podobne odmike naj bi lokacijska informacija oziroma predpisi, ki jih podaja, preprečila.

Takšna tipična ameriška arhitektura družinske hiše gotovo ne sodi na slovenska tla.


Tipična ameriška hiša (vir: Pexels)

Pridobitev lokacijske informacije

Močno priporočamo, da za izdajo lokacijske informacije zaprosite že pred nakupom zazidljive parcele, kajti zanjo lahko zaprosite četudi niste lastnik nepremične – več o lokacijski informaciji. S tem se boste izognili prevelikemu razočaranju ob spoznavanju s pogoji gradnje, ki vam lahko popolnoma prekrojijo vašo sanjsko hišo. Ključni prostorski izvedbeni pogoji, dajo namreč jasne smernice ali lahko na parceli ki je zazidljiva sploh postavimo objekt. To je npr. faktor zazidljivosti, ki pove, koliko parcele lahko pozidamo pa tudi kakšna je najmanjša velikost parcele na kateri lahko gradimo.

Vlogo za pridobitev lokacijske informacije oddate na občini, kjer se parcela nahaja, zanjo je potrebno plačati takso (v letu 2021 znaša 35€), rok za izdajo pa je 15 dni.

Na podlagi lokacijske informacije bo projektant ali arhitekt izdelal idejno zasnovo projekta vaše hiše, pri čemer bo upošteval vse predpise in omejitve.

Prilagoditev omejitvam gradnje

Vsaka občina predpisuje torej različne pogoje gradnje, ki se razlikujejo tudi v sami občini za različna naselja. Te pogoje je treba dobro poznati in jih tudi upoštevati tako pri projektiranju kot tudi pri gradnji, da kasneje ne bo težav s izdajo gradbenega in uporabnega dovoljena.

Ena od možnosti je torej priprava individualnega načrta za gradnjo hiše, ki je povsem usklajen s predpisi iz lokacijske informacije, druga možnost pa je, da hišo poiščete med že pripravljenimi tipskimi projekti hiš.

Ponudba tipskih hiš je zelo raznolika, vedno pa je možno tipsko hišo dodatno prilagoditi, da bo ustrezala pogojem.

Predlagamo lahko nekaj hiš, ki bodo morda ustrezala posameznim pogojem gradnje v vaši občini:

Na večjo parcelo v naselju, kjer je dovoljena več kapna streha, boste lahko postavili pritlično hiško Vido s površino 151 m2:

Ytong tipska hiša Vida

154 m2 veliko MARUŠO boste lahko zgradili v skoraj vsaki občini, za lažjo predstavo pa si oglejte še njeno notranjost: virtualni sprehod po Maruši.

Ytong tipska hiša Maruša

Na majhno parcelo sodi majhna hiška. Če je vaša majhna parcela tudi bolj ozka, lahko izberete pritlično dvokapno hiško JANO s 96 m2 površine.


Ytong tipska hiša Jana
Hiša Krasna, ki ima 114 m2 je idealna hiša za slovensko Primorje.

Ytong tipska hiša Krasna

Hiše različnih oblik, stilov in velikosti boste našli na spletni strani ytonghisa.si. Najenostavneje je gotovo zamenjati barve fasade, strehe in stavbena pohištva, kljub temu pa je večino hiš mogoče prilagoditi vašim željam in pogojem gradnje.

Preden začnete v sanjah sestavljati hišo, ki bo nekoč postala vaš dom, preverite, kakšne sanje si lahko privoščite, zato pridobite lokacijsko informacijo ter zaupajte svojemu arhitektu.