O nas

 
Podjetje Xella porobeton SI proizvaja in prodaja gradbeni material blagovne znamke YTONG ter prodaja toplotnoizolacijske plošče Multipor, ki so proizvedene v Nemčiji in silikatne zidake SILKA. Podjetje je 3. marca 2005 postalo del mednarodnega koncerna Xella International oz. njegove divizije Xella  Baustoffe GmbH, drugega največjega koncerna v svetovnem merilu, ki deluje na področju gradbeništva. Vključitev podjetja v koncern Xella pomeni veliko pridobitev ne le za podjetje samo, temveč za celoten slovenski trg, ki je tako dobil dostop do sodobnih gradbenih materialov.
Xella porobeton SI, d.o.o.
podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala
Loke pri Zagorju 64 
1412 Kisovec, Slovenija 

Tel.: + 386 (0) 3 56 60 300 
Fax.: + 386 (0) 3 56 71 202 
Internet: www.ytong.si
E-pošta: info.si@xella.com
ID št. Za DDV: SI41113063
Matična št.: 5033152
TRR pri Banka Zasavje, d.d.: 02338-0018368983
TRR pri UniCredit Banka Slovenije, d.d.: 29000-0055395781
Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Trbovljah
Št. reg. vpisa: SRG 94/19924 
Osnovni kapital: 1.655.608 EUR
Vodstvo podjetja: 
Meta Gradt, prokuristka 
Milan Černjak, prokurist

Kje nas najdete?