Ydeje

  • Pasivna in nizkoenergijska gradnja s sistemom Ytong in Multipor

    4. 12. 2017
    Izraza pasivna in nizkoenergijska gradnja sta pred leti postavila nekaj novih izzivov v razumevanju stanovanjske gradnje. V želji po zmanjševanju rabe energije v stavbah, predvsem pa rabe energije za ogrevanje, se je pojavilo nekaj mejnikov, ki opisujejo ...
  • Toplotna izolacija stolpnice v Zagorju s toplotno-izolacijskimi ploščami Multipor

    3. 12. 2017
    Stanovanjski fond v Sloveniji je relativno star in takratnemu času primerno tudi ustrezno grajen. Stavbe, grajene pred letom 1970, praviloma niso imele nikakršne toplotne izolacije. Toplotno zaščito so nudili le nosilni elementi – opeka in armiran beton. ...